Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Komórki Organizacyjne Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)

Komórki Organizacyjne Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)

  Drukuj
 

Wydział Infrastruktury Drogowej
Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Drogowej należy w szczególności:  koordynowanie zadań infrastruktury drogowej, w tym:  prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji dróg publicznych do odpowiedniej kategorii,  gromadzenie i przetwarzanie informacji o infrastrukturze drogowej we ... [zobacz więcej]
Wydział Inwestycji Dzielnicowych
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji Dzielnicowych należy w szczególności:  opracowywanie materiałów do przygotowania projektów budżetu i WPF w części dotyczącej inwestycji realizowanych przez dzielnice;  opracowywanie materiałów do przygotowania propozycji zmian ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Finansowego
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Finansowego należy w szczególności:  udział w przygotowywaniu propozycji zmian budżetu i WPF w części dotyczącej wydatków majątkowych ogólnomiejskich oraz opracowywanie części opisowej w tym zakresie;  informowanie ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Inwestycji - I
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Inwestycji I należy w szczególności monitorowanie inwestycji ogólnomiejskich, oraz wskazanych przez Dyrektora Biura dzielnicowych projektów inwestycyjnych, zgodnie z systemem planowania i monitorowania projektów inwestycyjnych m.st. Warszawy, w ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Inwestycji II
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Inwestycji II należy w szczególności monitorowanie inwestycji ogólnomiejskich, oraz wskazanych przez Dyrektora Biura dzielnicowych projektów inwestycyjnych, zgodnie z systemem planowania i monitorowania projektów inwestycyjnych m.st. Warszawy, w ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjno - Finansowy
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy w szczególności: prowadzenie obsługi kancelarii i sekretariatu Biura; koordynowanie spraw kadrowych Biura; prowadzenie i koordynowanie spraw administracyjno-gospodarczych Biura; prowadzenie i koordynowanie spraw organizacyjnych Biura; wprowadzanie ... [zobacz więcej]
Wydział Planowania Wydatków Majątkowych
Do zakresu działania Wydziału Planowania Wydatków Majątkowych należy w szczególności: opracowywanie projektów budżetu oraz projektów WPF w zakresie wydatków majątkowych; przygotowywanie propozycji zmian budżetu oraz WPF w zakresie wydatków majątkowych; przygotowywanie ... [zobacz więcej]
Wydział Koordynacji i Rozliczania Projektów
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji i Rozliczania Projektów należy w szczególności:  przygotowywanie projektów międzynarodowych współfinansowanych z funduszy europejskich, w zakresie należącym do działania Biura;  prowadzenie i nadzór nad realizacją ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Rozwoju Regionalnego I
Do zakresu działania Wydziału Projektów Rozwoju Regionalnego I należy w szczególności:   koordynowanie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w szczególności z zakresu infrastruktury rowerowej i parkingów P&R, rewitalizacji, administracji ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Do zakresu działania Wydziału Projektów Infrastrukturalnych należy w szczególności: koordynowanie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów funduszy europejskich w szczególności z zakresu budowy metra, transportu publicznego i dróg, w tym:  monitorowanie stanu przygotowania ... [zobacz więcej]
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Do zakresu działania Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych należy w szczególności: koordynowanie prac nad opracowaniem i aktualizowaniem Strategii ZIT WOF, w tym: prowadzenie procesu monitoringu oraz ewaluacji wdrażania Strategii ZIT WOF, analizowanie otoczenia prawnego w zakresie zmian mających ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Rozwoju Regionalnego II
Do zakresu działania Wydziału Projektów Rozwoju Regionalnego II należy w szczególności: koordynowanie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w szczególności z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, efektywności energetycznej, przystosowania do ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Metropolitalnej
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Metropolitalnej należy w szczególności:  monitorowanie oraz opiniowanie unijnych i krajowych dokumentów programowych, wdrożeniowych oraz regulacji prawnych związanych z programowaniem ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
  ... [zobacz więcej]
Wydział Współpracy z Jednostkami
Do zakresu działania Wydziału Współpracy z Jednostkami należy w szczególności: realizowanie zadań o charakterze organizacyjno - prawnym, wynikających z nadzoru Biura nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, w tym prowadzenie spraw pełnomocnictw i upoważnień; opiniowanie ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe