Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Komórki Organizacyjne Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)

Komórki Organizacyjne Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)

  Drukuj
 

Wydział Inwestycji Dzielnicowych
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji Dzielnicowych należy w szczególności: opracowywanie materiałów do przygotowania projektów budżetu i WPF w części dotyczącej inwestycji realizowanych przez dzielnice, opracowywanie materiałów do przygotowania ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Finansowego
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Finansowego należy w szczególności: udział w przygotowywaniu propozycji zmian budżetu i WPF w części dotyczącej wydatków majątkowych ogólnomiejskich oraz opracowywanie części opisowej w tym zakresie; informowanie dysponentów ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Inwestycji - I
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Inwestycji I należy w szczególności monitorowanie inwestycji z obszaru komunikacji miejskiej, dróg, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym: analiza, pod względem rzeczowym, propozycji ... [zobacz więcej]
Wydział Monitorowania Inwestycji II
Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Inwestycji II należy w szczególności monitorowanie inwestycji z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, administracji publicznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gospodarki komunalnej, gospodarki ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjno - Finansowy
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno - Finansowego należy w szczególności: prowadzenie obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej Biura; prowadzenie spraw dotyczących naborów stażystów, wolontariuszy i praktykantów do Biura, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Kadr i ... [zobacz więcej]
Wydział Planowania Wydatków Majątkowych
Do zakresu działania Wydziału Planowania Wydatków Majątkowych należy w szczególności: opracowywanie projektów budżetu oraz projektów WPF w zakresie wydatków majątkowych; przygotowywanie propozycji zmian budżetu oraz WPF w zakresie wydatków majątkowych; przygotowywanie ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Międzynarodowych
Do zakresu działania Wydziału Projektów Międzynarodowych należy w szczególności: przygotowywanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w sprawach należących do zakresu działania Biura, prowadzenie i nadzór nad realizacją projektów, o których mowa ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Rozwoju Regionalnego
Do zakresu działania Wydziału Projektów Rozwoju Regionalnego należy w szczególności: koordynacja przygotowania projektów o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, w tym: identyfikacja i analiza możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez Urząd i jednostki ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Do zakresu działania Wydziału Projektów Infrastrukturalnych należy w szczególności: koordynacja przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 z wyłączeniem projektów z zakresu ... [zobacz więcej]
Wydział Strategii Rozwoju Miasta
Do zakresu działania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta należy w szczególności: koordynacja działań m.st. Warszawy w zakresie polityki miejskiej, w rozumieniu art. 2 i 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzonej przez m.st. Warszawę na szczeblu lokalnym; ... [zobacz więcej]
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Do zakresu działania Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych należy w szczególności: koordynacja prac nad opracowaniem i aktualizacją Strategii ZIT WOF, w tym: prowadzenie procesu monitoringu oraz ewaluacji wdrażania Strategii ZIT WOF, analiza otoczenia prawnego pod kątem zmian mających ... [zobacz więcej]
Zespół Projektów Ochrony Środowiska
Do zakresu działania Zespołu Projektów Ochrony Środowiska należy w szczególności: koordynacja przygotowania projektów o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach RPO WM oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obszarze ochrony środowiska, tj. związanych ze ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Programowania i Współpracy Metropolitalnej
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Programowania i Współpracy Metropolitalnej należy w szczególności: monitoring oraz opiniowanie unijnych i krajowych dokumentów programowych, wdrożeniowych oraz regulacji prawnych związanych z programowaniem rozwoju w ramach funduszy ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych, należy w szczególności: opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, decyzji, regulaminów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe