Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Organizacyjno-Finansowy (FE–WOF) > Wydział Organizacyjno - Finansowy

Wydział Organizacyjno - Finansowy

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 07 50
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Beata Kozłowska
tel.: 22 443 07 50, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1922
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno - Finansowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej Biura;
 2. prowadzenie spraw dotyczących naborów stażystów, wolontariuszy i praktykantów do Biura, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Kadr i Szkoleń;
 3. prowadzenie we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń spraw socjalno-kadrowych pracowników Biura;
 4. prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Biura;
 5. prowadzenie spraw organizacyjnych Biura;
 6. prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem informacji oraz ich zatwierdzaniem do baz danych Biuletynu Informacji Publicznej oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków w zakresie działania Biura;
 8. prowadzenie wykazu interpelacji i pytań radnych Rady m.st. Warszawy, radnych rad dzielnic w zakresie zadań Biura oraz czuwanie nad ich terminową realizacją;
 9. prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej w zakresie działania Biura;
 10. prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Biuro na podstawie ustawy Pzp;
 11. prowadzenie elektronicznego rejestru zamówień publicznych dotyczącego czynności o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EUR, w zakresie działania Biura;
 12. koordynacja realizacji zamówień publicznych w zakresie działania Biura;
 13. prowadzenie spraw finansowych w zakresie działania Biura:
  • nadzór nad realizacją umów, zamówień i porozumień (prawidłowość opisywania rachunków i faktur) w zakresie działania Biura,
  • przygotowywanie założeń budżetowych, planów budżetowych, zmian do planów oraz sprawozdań z realizacji budżetu m.st. Warszawy, po stronie wydatków i dochodów w zakresie działania Biura,
  • opracowywanie planu wydatków do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, dotyczącego projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
  • opracowywanie planu wydatków i dochodów m.st. Warszawy oraz zmian do niego z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
  • nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich realizowanych przez Biuro - w formie załączników do sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu m.st. Warszawy - w zakresie działania Biura,
  • wstępne angażowanie w systemie informatycznym SAP dokumentów finansowych powodujących powstanie zobowiązań finansowych dla m.st. Warszawy w zakresie zadań realizowanych w ramach planu wydatków i dochodów Biura,
  • wstępne angażowanie w systemie informatycznym „Płynność finansowa” dokumentów księgowych dotyczących zadań realizowanych w ramach planu wydatków Biura;
 14. realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w m.st. Warszawa w zakresie działania Biura;
 15. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w m.st. Warszawa w zakresie działania Biura;
 16. realizowanie zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie m.st. Warszawa, w zakresie działania Biura;
 17. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Biura nad jednostką organizacyjną - Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta;
 18. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.

 

 
 
Wprowadził Jakubiak Marta (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 22-06-2007
Aktualizujący Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 05-05-2020
Zatwierdzający Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 05-05-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-05-2020
Liczba odwiedzin: 6416
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe