Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Monitorowania Inwestycji I (FE-WMI-I); > Wydział Monitorowania Inwestycji - I

Wydział Monitorowania Inwestycji - I

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 28 70
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Tomasz Kupiński
tel.: 22 443 28 70, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1906
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Inwestycji I należy w szczególności monitorowanie inwestycji z obszaru komunikacji miejskiej, dróg, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym:

 1. analiza, pod względem rzeczowym, propozycji realizacji nowych inwestycji infrastruktury technicznej;
 2. ocena propozycji realizacji nowych inwestycji infrastruktury technicznej pod względem zgodności ze strategią rozwoju miasta;
 3. ocena harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych infrastruktury technicznej, przedkładanych przez jednostki realizujące te zadania oraz zgłaszanie do nich uwag w uzasadnionych przypadkach;
 4. analiza i weryfikacja planów rzeczowo-finansowych inwestycji infrastruktury technicznej, sporządzonych i uzgodnionych z właściwymi biurami Urzędu przez jednostki realizujące te zadania oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura;
 5. monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej ujętych w planach budżetowych;
 6. wskazywanie i analiza ryzyk mających wpływ na proces realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych;
 7. ocena stanu zaawansowania inwestycji infrastruktury technicznej, w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym zakresu rzeczowego i finansowego;
 8. ocena merytoryczna wniosków, realizatorów inwestycji infrastruktury technicznej w sprawie przekazanie środków finansowych z tytułu zrealizowanego zakresu rzeczowego, w szczególności:
  • sprawdzanie zasadności sporządzania wniosków w świetle zobowiązań wynikających z zawartych umów,
  • sprawdzanie, w zakresie rzeczowym, zgodności przedkładanych dokumentów rozliczeniowych z planem rzeczowo-finansowym i budżetem,
  • ocena zgodności rzeczywistego stanu wykonania robót, usług i zakupów ze stanem wykazanym we wniosku;
 9. przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Monitorowania Finansowego, okresowych sprawozdań dla Rady z wykonania inwestycji, których całkowita wartość przekracza 100 mln zł;
 10. przygotowywanie informacji na potrzeby związane z kredytowaniem inwestycji monitorowanych przez Wydział;
 11. współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura w sprawach z zakresu działania Wydziału,
 12. współpraca z biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi realizującymi inwestycje;
 13. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, instrukcji i innych dokumentów oraz informacji w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
 14. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, petycje, wnioski, interpelacje, zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w sprawach z zakresu działania Wydziału;
 15. udział w przygotowywaniu planów i raportów z działalności Biura w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
 16. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 18-06-2007
Aktualizujący Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 02-07-2020
Zatwierdzający Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 02-07-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-07-2020
Liczba odwiedzin: 6658
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe