Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Monitorowania Finansowego (FE-WMF) > Wydział Monitorowania Finansowego

Wydział Monitorowania Finansowego

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 28 44
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Lisak
tel.: 22 443 28 45, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1113
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Finansowego należy w szczególności: 

 1. udział w przygotowywaniu propozycji zmian budżetu i WPF w części dotyczącej wydatków majątkowych ogólnomiejskich oraz opracowywanie części opisowej w tym zakresie; 
 2. informowanie dysponentów o zmianach wydatków majątkowych ogólnomiejskich, wynikających z uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy; 
 3. udział w przygotowywaniu projektów budżetu i WPF w części dotyczącej wydatków majątkowych ogólnomiejskich oraz opracowywanie części opisowej w tym zakresie; 
 4. potwierdzanie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie realizowane przez jednostki budżetowe oraz wnioskowanie o uruchomienie finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie realizowane przez zakłady budżetowe; 
 5. pozyskiwanie danych i sporządzanie zestawień do aplikacji płynności finansowej w zakresie inwestycji ogólnomiejskich realizowanych przez zakłady budżetowe; 
 6. monitorowanie poziomu zaangażowania planu, prognozy i wykonania majątkowych wydatków ogólnomiejskich; 
 7. przygotowywanie materiałów do półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania wydatków majątkowych ogólnomiejskich; 
 8. przygotowywanie analiz w zakresie wykonanych wydatków majątkowych; 
 9. przygotowywanie wykazu wydatków majątkowych ogólnomiejskich, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 
 10. przygotowywanie informacji na potrzeby kredytowania inwestycji ogólnomiejskich; 
 11. prowadzenie spraw przekazywania przyszłym użytkownikom składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji ogólnomiejskich przez inne jednostki organizacyjne; 
 12. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, instrukcji i innych dokumentów oraz informacji w zakresie działania Wydziału; 
 13. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, petycje, wnioski, interpelacje, zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w sprawach z zakresu działania Wydziału; 
 14. udział w przygotowywaniu planów i raportów z działalności Biura w zakresie działania Wydziału; 
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 18-06-2007
Aktualizujący Pawlak Joanna (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 30-08-2021
Zatwierdzający Pawlak Joanna (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 30-08-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-08-2021
Liczba odwiedzin: 7796
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe