Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Monitorowania Finansowego (FE-WMF) > Wydział Monitorowania Finansowego

Wydział Monitorowania Finansowego

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 28 44
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Lisak
tel.: 22 443 28 45, faks: 22 443 07 98, e-mail: sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1113
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Monitorowania Finansowego należy w szczególności:

 1. udział w przygotowywaniu propozycji zmian budżetu i WPF w części dotyczącej wydatków majątkowych ogólnomiejskich oraz opracowywanie części opisowej w tym zakresie;
 2. informowanie dysponentów o zmianach wydatków majątkowych ogólnomiejskich, wynikających z uchwał Rady;
 3. udział w przygotowywaniu projektów budżetu i WPF w części dotyczącej wydatków majątkowych ogólnomiejskich oraz opracowywanie części opisowej w tym zakresie;
 4. prowadzenie wykazu wniosków dotyczących zmian w budżecie i WPF zgłaszanych przez dysponentów;
 5. wnioskowanie o uruchomienie finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie realizowane przez zakłady budżetowe oraz potwierdzanie uruchomienia finansowania wydatków na inwestycje ogólnomiejskie realizowane przez jednostki budżetowe;
 6. pozyskiwanie danych i sporządzanie zestawień do aplikacji płynności finansowej w zakresie inwestycji realizowanych przez zakłady budżetowe;
 7. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dotacji budżetu państwa i subwencji na realizację inwestycji ogólnomiejskich;
 8. monitorowanie poziomu zaangażowania planu i wykonania finansowego inwestycji ogólnomiejskich;
 9. przygotowywanie zbiorczych analiz w zakresie wykonanych wydatków majątkowych;
 10. przygotowywanie wykazu wydatków majątkowych ogólnomiejskich, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 11. przygotowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania wydatków majątkowych ogólnomiejskich;
 12. koordynowanie przygotowywania informacji na potrzeby związane z kredytowaniem inwestycji monitorowanych przez Biuro;
 13. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem przyszłym użytkownikom składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji przez jednostki organizacyjne inwestycji ogólnomiejskich;
 14. współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura w sprawach z zakresu działania Wydziału;
 15. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, instrukcji i innych dokumentów oraz informacji w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
 16. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, petycje, wnioski, interpelacje, zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w sprawach z zakresu działania Wydziału;
 17. udział w przygotowywaniu planów i raportów z działalności Biura w zakresie dotyczącym działania Wydziału;
 18. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 18-06-2007
Aktualizujący Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 02-07-2020
Zatwierdzający Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 02-07-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-07-2020
Liczba odwiedzin: 6792
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe