Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Wydział Strategii Rozwoju Miasta (FE-SRM) > Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Wydział Strategii Rozwoju Miasta

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 07 78
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Paulina Nowicka
tel.: 22 443 07 78, faks: 22 443 07 98, e-mail: Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1820
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Strategii Rozwoju Miasta należy w szczególności:

 1. koordynacja działań m.st. Warszawy w zakresie polityki miejskiej, w rozumieniu art. 2 i 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzonej przez m.st. Warszawę na szczeblu lokalnym;
 2. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie procesu opracowywania i aktualizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy, w szczególności:
  • ustalanie zasad i trybu prac,
  • określanie zakresu i przygotowywanie opracowań diagnostycznych,
  • określanie hierarchii celów,
  • określanie założeń monitoringu i ewaluacji,
  • określanie założeń systemu wdrażania;
 3. monitorowanie realizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy, obejmujące w szczególności:
  • przygotowanie procesu, w tym zapewnienie narzędzi do jego realizacji,
  • upowszechnianie wiedzy na temat monitoringu realizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • realizacja procesu pozyskiwania i zbierania danych,
  • opracowywanie raportów z monitoringu;
 4. ewaluacja strategii rozwoju m.st. Warszawy, w szczególności:
  • identyfikacja potrzeb ewaluacyjnych,
  • określanie zakresu badań ewaluacyjnych,
  • koordynacja procesu ewaluacji;
 5. prowadzenie działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, w szczególności poprzez:
  • określenie hierarchii i standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy,
  • uzgadnianie oraz opiniowanie projektów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy w zakresie spójności ze strategią rozwoju m.st. Warszawy oraz poprawności metodycznej;
 6. wsparcie realizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy, w szczególności poprzez:
  • opiniowanie projektów pod kątem zgodności ze strategią rozwoju miasta,
  • opiniowanie, w ramach uzgodnień wewnętrznych Urzędu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowywanie propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na podstawie analizy zamierzeń inwestycyjnych na obszarze m.st. Warszawy;
 7. upowszechnianie wiedzy na temat zarządzania strategicznego, strategii rozwoju m.st. Warszawy oraz WPF, w szczególności poprzez:
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących realizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy, w tym inwestycji,
  • opracowywanie i aktualizowanie mapy inwestycyjnej m.st. Warszawy,
  • przygotowywanie informacji na potrzeby zarządzania strategicznego,
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych;
 8. współpraca z biurami, dzielnicami, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami, w szczególności w zakresie:
  • przygotowania lub aktualizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • wdrażania strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • monitorowania realizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • ewaluacji strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • komunikowania strategii rozwoju m.st. Warszawy;
 9. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem m.st. Warszawy do realizacji zadań wskazanych w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego, krajowego i unijnego;
 10. udział w pracach nad regionalnymi, krajowymi i unijnymi politykami oraz regulacjami prawnymi związanymi ze strategicznym zarządzaniem rozwojem;
 11. monitorowanie zmian w zakresie regionalnych, krajowych i unijnych polityk oraz regulacji prawnych związanych ze strategicznym zarządzaniem rozwojem;
 12. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.

 

 

 

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Dałek Elżbieta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 22-04-2015
Aktualizujący Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-02-2018
Liczba odwiedzin: 2401
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe