Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Metropolitarnej (FE-FZM) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Metropolitalnej

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Metropolitalnej

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 07 69; 22 443 02 25
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Metropolitalnej należy w szczególności: 

 1. monitorowanie oraz opiniowanie unijnych i krajowych dokumentów programowych, wdrożeniowych oraz regulacji prawnych związanych z programowaniem rozwoju w ramach funduszy zewnętrznych, w tym europejskich; 
 2. prowadzenie prac analitycznych dotyczących możliwości pozyskiwania i absorpcji funduszy zewnętrznych, w tym europejskich; 
 3. koordynowanie działań m.st. Warszawy w zakresie OMW, w tym w szczególności:
  1. koordynowanie dokumentów rozwojowych, w tym tych, które są podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z budżetu krajowego i UE, 
  2. współpraca z gminami OMW, 
  3. współpraca z administracją rządową i samorządową, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami w zakresie OMW, 
  4. przygotowanie analiz, opinii i stanowisk dotyczących zagadnień i dokumentów dotyczących problematyki OMW, 
  5. monitorowanie i opiniowanie regulacji prawnych, które mogą mieć wpływ na działanie OMW i powstają na poziomie unijnym i krajowym, 
  6. prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych o współpracy metropolitalnej; 
 4. inicjowanie, koordynowanie, prowadzenie, monitorowanie i ewaluacja procesu opracowywania i aktualizacji Strategii ZIT WOF; 
 5. przygotowywanie, w porozumieniu z innymi biurami lub jednostkami organizacyjnymi, a także komórkami organizacyjnymi Biura, planowanych do współfinansowania z funduszy europejskich międzynarodowych projektów wspierających rozwój OMW oraz udział w ich przygotowaniu, w szczególności: 
  1. przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich wraz z załącznikami, 
  2. określanie zakresu oraz wymogów merytorycznych zadań Stanowiska względem przygotowywanych projektów, 
  3. przekazywanie niezbędnych informacji oraz przygotowywanie określonych elementów wniosków o dofinansowanie związanych z działaniami Stanowiska w uzgodnieniu z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura, 
  4. udział w spotkaniach dotyczących przygotowywania projektów, 
  5. utrzymywanie kontaktów z biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi, z urzędami administracji publicznej oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich; 
 6. monitorowanie przygotowania i realizacji projektów komplementarnych oraz towarzyszących, ujętych w Strategii ZIT WOF; 
 7. koordynowanie działań m.st. Warszawy w zakresie przygotowania i aktualizacji Kontraktu Terytorialnego; 
 8. koordynowanie i udział w spotkaniach w ramach EUROCITIES i innych organizacji międzynarodowych związanych ze współpracą m.st. Warszawy w zakresie zadań należących do właściwości Biura. 
 
 
Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 07-04-2017
Aktualizujący Pawlak Joanna (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 30-08-2021
Zatwierdzający Pawlak Joanna (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 30-08-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-08-2021
Liczba odwiedzin: 1541
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe