Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Programowania i Współpracy Metropolitalnej (FE-PWM) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Programowania i Współpracy Metropolitalnej

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Programowania i Współpracy Metropolitalnej

  Drukuj
 
Adres
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Telefon
22 443 07 69; 22 443 02 25
Faks
22 443 07 98
Email
Sekretariat.bfeipr@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Programowania i Współpracy Metropolitalnej należy w szczególności:

 1. monitoring oraz opiniowanie unijnych i krajowych dokumentów programowych, wdrożeniowych oraz regulacji prawnych związanych z programowaniem rozwoju w ramach funduszy europejskich;
 2. koordynacja działań m.st. Warszawy w zakresie Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW), w tym w szczególności:
  • koordynacja dokumentów rozwojowych, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z budżetu krajowego i UE,
  • współpraca z gminami OMW,
  • współpraca z administracją rządową i samorządową, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami w zakresie OMW,
  • przygotowanie analiz, opinii i stanowisk dotyczących zagadnień i dokumentów związanych z problematyką OMW,
  • monitoring i opiniowanie regulacji prawnych mogących mieć wpływ na działanie OMW powstających na poziomie unijnym i krajowym,
  • prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych związanych z tematyką współpracy metropolitalnej;
 3. inicjowanie, koordynowanie, prowadzenie, monitorowanie i ewaluacja procesu opracowywania i aktualizacji Strategii ZIT WOF;
 4. przygotowywanie, w porozumieniu z innymi biurami lub jednostkami organizacyjnymi, a także komórkami organizacyjnymi Biura, planowanych do współfinansowania z funduszy europejskich  międzynarodowych projektów wspierających rozwój OMW oraz udział w ich przygotowaniu, w szczególności:
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich wraz z załącznikami,
  • określanie zakresu oraz wymogów merytorycznych związanych z zadaniami Stanowiska względem przygotowywanych projektów,
  • przekazywanie niezbędnych informacji oraz przygotowywanie określonych elementów wniosków o dofinansowanie związanych z działaniami Stanowiska w uzgodnieniu z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura,
  • udział w spotkaniach dotyczących przygotowywania projektów,
  • utrzymywanie kontaktów z biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi, z urzędami administracji publicznej oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich;
 5. monitorowanie przygotowania i realizacji projektów komplementarnych oraz towarzyszących, ujętych w Strategii ZIT WOF;
 6. koordynacja działań m.st. Warszawy w zakresie przygotowania i aktualizacji Kontraktu Terytorialnego;
 7. koordynacja i udział w spotkaniach w ramach EUROCITIES i innych organizacji międzynarodowych związanych ze współpracą m.st. Warszawy w zakresie zadań należących do właściwości Biura;
 8. prowadzenie prac analitycznych dotyczących możliwości pozyskiwania i absorpcji funduszy europejskich przez m.st. Warszawę;
 9. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura lub przez jego Zastępców.
 
 
Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 07-04-2017
Aktualizujący Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Zatwierdzający Pabich Aneta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 28-02-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-02-2018
Liczba odwiedzin: 615
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe