Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biura Urzędu

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy

Dyrektor biura pełni funkcje:

  • pomocnicze, w zakresie realizowanych przez Prezydenta ustawowych zadań i bieżących działań,
  • kierownicze, w odniesieniu do kierowanej komórki organizacyjnej.
Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Krzysztof Krakowiecki-Kulesza
Dyrektor Biura Administracyjnego Katarzyna Jaworska
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Magdalena Soszyńska-Kamieniecka
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor
Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Tadeusz Osowski
Dyrektor Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Arkadiusz Kaminski
Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski
Dyrektor Biura Geodezji i Katastru, Geodeta m.st. Warszawy Aneta Konieczna
Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami  Franciszek Łapecki
p.o. Dyrektor Biura Infrastruktury Sławomir Koczywąs
p.o. Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń Michał Jonczynski
Dyrektor Biura Kontroli Ewa Graniewska
Dyrektor Biura Księgowości i Kontrasygnaty Małgorzata Gajewska
Dyrektor Biura Kultury Artur Jóźwik
Dyrektor Biura Marketingu Miasta
Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Arkadiusz Kuranowski
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Maria Górska
Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Marcin Morawski
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Grażyna Sienkiewicz
Dyrektor Biura Organizacji Urzędu Adam Grzegrzółka
Dyrektor Biura Planowania Budżetowego Marzanna Krajewska
Dyrektor Biura Podatków i Egzekucji Joanna Gutkowska
Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Magdalena Młochowska
Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaradzki
Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Paweł Chęciński
Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa
Dyrektor Biura Prawnego Maria Młotkowska
p.o. Dyrektor Biura Rady m.st. Warszawy Krzysztof Rożek
Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Kaczorowski
Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Janusz Samel
p.o. Dyrektor Biura Spraw Dekretowych Wojciech Latocha
Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Justyna Majecka-Żelazny
Dyrektor Gabinetu Prezydenta Wioletta Paprocka-Ślusarska 
Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Ewa Kolankiewicz
Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Iwona Basior
Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych Szymon Krupa


Wprowadził Łukasz Czupryński 2007-10-10
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-23
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-24
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-24
Wersja standardowa