Kanał Wyżej
Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy

Dyrektor biura pełni funkcje:
pomocnicze, w zakresie realizowanych przez Prezydenta ustawowych zadań i bieżących działań, kierownicze, w odniesieniu do kierowanej komórki organizacyjnej. Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Krzysztof Krakowiecki-Kulesza Dyrektor Biura Administracyjnego Katarzyna Jaworska Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Magdalena Soszyńska-Kamieniecka Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Tadeusz Osowski Dyrektor Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Arkadiusz Kaminski Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Geodezji i Katastru, Geodeta m.st. Warszawy Aneta Konieczna Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami  Franciszek Łapecki p.o. Dyrektor Biura Infrastruktury Sławomir Koczywąs p.o. Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń Michał Jonczynski Dyrektor Biura Kontroli Ewa Graniewska Dyrektor Biura Księgowości i Kontrasygnaty Małgorzata Gajewska Dyrektor Biura Kultury Artur Jóźwik Dyrektor Biura Marketingu Miasta Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Arkadiusz Kuranowski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Maria Górska Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Marcin Morawski Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Grażyna Sienkiewicz Dyrektor Biura Organizacji Urzędu Adam Grzegrzółka Dyrektor Biura Planowania Budżetowego Marzanna Krajewska Dyrektor Biura Podatków i Egzekucji Joanna Gutkowska Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Magdalena Młochowska Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaradzki Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Paweł Chęciński Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa Dyrektor Biura Prawnego Maria Młotkowska p.o. Dyrektor Biura Rady m.st. Warszawy Krzysztof Rożek Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Kaczorowski Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Janusz Samel p.o. Dyrektor Biura Spraw Dekretowych Wojciech Latocha Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Justyna Majecka-Żelazny Dyrektor Gabinetu Prezydenta Wioletta Paprocka-Ślusarska  Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Ewa Kolankiewicz Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Iwona Basior Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych Szymon Krupa


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
Biuro Administracyjne
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Cyfryzacji Miasta
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności
Biuro Edukacji
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Biuro Geodezji i Katastru
Biuro Gospodarki Odpadami
Biuro Infrastruktury
Biuro Kadr i Szkoleń
Biuro Kontroli
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Biuro Kultury
Biuro Marketingu Miasta
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Biuro Ochrony Środowiska
Biuro Organizacji Urzędu
Biuro Planowania Budżetowego
Centrum Obsługi Podatnika
Biuro Polityki Lokalowej
Biuro Polityki Mobilności i Transportu
Biuro Polityki Zdrowotnej
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Biuro Prawne
Biuro Rady m.st. Warszawy
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Spraw Dekretowych
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Biuro Zamówień Publicznych
Gabinet Prezydenta
Centrum Komunikacji Społecznej
Miejskie Centrum Sieci i Danych
Dokumenty
Biura Urzędu m.st. Warszawy
Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy
Delegatury biur w dzielnicach - informacje ogólne

Wersja standardowa