Kanał Wyżej
Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy

Dyrektor biura pełni funkcje:
pomocnicze, w zakresie realizowanych przez Prezydenta ustawowych zadań i bieżących działań, kierownicze, w odniesieniu do kierowanej komórki organizacyjnej. Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Krzysztof Krakowiecki-Kulesza Dyrektor Biura Administracyjnego Katarzyna Jaworska Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Happach Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Magdalena Soszyńska-Kamieniecka Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Tadeusz Osowski Dyrektor Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Piotr Marczak Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Geodezji i Katastru, Geodeta m.st. Warszawy Aneta Konieczna Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami  p.o. Dyrektor Biura Infrastruktury Sławomir Koczywąs p.o. Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń Katarzyna Galas Dyrektor Biura Kontroli Ewa Graniewska Dyrektor Biura Księgowości i Kontrasygnaty Małgorzata Gajewska Dyrektor Biura Kultury Artur Jóźwik Dyrektor Biura Ładu Korporacyjnego Łukasz Górnicki p.o. Dyrektor Biura Marketingu Miasta Katarzyna Mazurkiewicz Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Arkadiusz Kuranowski Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Marcin Morawski Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Patrycja Stawiarz Dyrektor Biura Organizacji Urzędu Adam Grzegrzółka Dyrektor Biura Planowania Budżetowego Marzanna Krajewska Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Magdalena Młochowska p.o. Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Olga Pilarska-Siennicka Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa Dyrektor Biura Prawnego Maria Młotkowska p.o. Dyrektor Biura Rady m.st. Warszawy Krzysztof Rożek Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Kaczorowski Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Janusz Samel p.o. Dyrektor Biura Spraw Dekretowych Wojciech Latocha p.o. Dyrektor Biura Strategii i Analiz Olaf Osica Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Jacek Najder Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Justyna Majecka-Żelazny Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamás Dombi p.o. Dyrektor Biura Zgodności Jacek Mąka Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Ewa Kolankiewicz Dyrektor Centrum Obsługi Podatnika Róża Joanna Gutkowska Dyrektor Gabinetu Prezydenta Wioletta Paprocka-Ślusarska Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych Szymon Krupa Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Iwona Basior


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
Biuro Administracyjne
Biuro Organizacji Urzędu
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Cyfryzacji Miasta
Biuro Edukacji
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Biuro Geodezji i Katastru
Biuro Gospodarki Odpadami
Biuro Infrastruktury
Biuro Kadr i Szkoleń
Biuro Kontroli
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Biuro Kultury
Biuro Marketingu Miasta
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Biuro Ładu Korporacyjnego
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Biuro Ochrony Środowiska
Biuro Planowania Budżetowego
Centrum Obsługi Podatnika
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności
Biuro Polityki Lokalowej
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Biuro Polityki Zdrowotnej
Biuro Prawne
Biuro Rady m.st. Warszawy
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Spraw Dekretowych
Biuro Strategii i Analiz
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym
Biuro Zgodności
Gabinet Prezydenta
Centrum Komunikacji Społecznej
Miejskie Centrum Sieci i Danych
Dokumenty
Biura Urzędu m.st. Warszawy
Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy
Delegatury biur w dzielnicach - informacje ogólne

Wersja standardowa