Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Komórki organizacyjne > Zespół Rejestru Dłużników i Pomocy Publicznej (DR-8-RZ) > Zespół Rejestru Dłużników i Pomocy Publicznej

Zespół Rejestru Dłużników i Pomocy Publicznej

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Email
Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Rejestru Dłużników i Pomocy Publicznej należy w szczególności:

 1. opracowanie, wdrożenie i prowadzenie Rejestru Dłużników Miasta;
 2. przedstawianie zestawień zaległości podatkowych i innych danin publicznych na wezwanie komornika sądowego oraz innych uprawnionych podmiotów;
 3. sporządzanie projektów zaświadczeń na podstawie przepisów działu VIIIa ustawy Ordynacja podatkowa oraz działu VII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. koordynowanie sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent Miasta;
 5. zbieranie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w ramach Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej (SHRIMP);
 6. opracowywanie sprawozdań dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie, rybołówstwie;
 7. opracowywanie sprawozdań dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;
 8. opracowywanie sprawozdań dla Ministra Finansów o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych; 
 9. opracowywanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 10. opracowywanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 11. sporządzanie projektów zaświadczeń o udzielonej w Biurze pomocy de minimis w odniesieniu do:
  a) ulg udzielonych na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego 
  Warszawy w sprawie udzielania ulg;
  b) ulg udzielonych na podstawie ustawy o finansach publicznych w trybie
  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 12. udzielanie biurom Urzędu, dzielnicom oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy wyjaśnień w zakresie spraw dotyczących pomocy publicznej.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 03-04-2017
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-08-2019
Liczba odwiedzin: 1572
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe