Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Komórki organizacyjne > Wydział Obsługi Wierzytelności (DR-7-OW) > Dział Restrukturyzacji (DR-7-OW-B) > Dział Restrukturyzacji

Dział Restrukturyzacji

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Email
Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek- Piątek: 8:00 - 16:00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Restrukturyzacji, wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Wierzytelności należą w szczególności:

 1. sprawy dłużników Miasta mających siedzibę poza granicami Miasta, dla których  sąd ogłosił upadłość na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe, w zakresie należności przypadających Miastu, w tym:
  a) prowadzenie rejestru dłużników Miasta mających siedzibę poza granicami Miasta, gdzie sąd ogłosił upadłość lub postawił w stan likwidacji,
  b) kompletowanie dokumentów stwierdzających stan zadłużenia podmiotów, gdzie prowadzone jest postępowanie na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe oraz przekazywanie ich do Biura Prawnego,
  c) monitorowanie procesu odzyskiwania należności Miasta w postępowaniu upadłościowym;
 2. sprawy dłużników m.st. Warszawy, dla których  podjęto restrukturyzację w ramach postępowań restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w zakresie należności przypadających Miastu, w tym: 
  a) monitorowanie przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych (śledzenie ogłoszeń i obwieszczeń),
  b) weryfikacja stanu zadłużenia wskazywanego przez dłużników Miasta podejmujących restrukturyzację,
  c)  weryfikacja umieszczenia lub pominięcia wierzytelności Miasta w spisie wierzytelności,
  d) przygotowanie stanowiska Miasta w sprawie propozycji restrukturyzacyjnych dłużników, w tym również we współpracy z komórkami merytorycznymi,
  e) akceptacja lub odmowa akceptacji propozycji układowych dłużników,
  f) udział w zgromadzeniach wierzycieli oraz głosowanie za/przeciwko układom;
  g) udział w radach wierzycieli,
  h) weryfikacja realizacji układów zawieranych w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  i) prowadzenie rejestru dłużników restrukturyzacyjnych,
  j) prowadzenie sprawozdawczości spraw restrukturyzacyjnych.
 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 03-04-2017
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-08-2019
Liczba odwiedzin: 1103
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe