Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Komórki organizacyjne > Wydział Obsługi Wierzytelności (DR-7-OW) > Dział Ulg Niepodatkowych (DR-7-OW-A) > Dział Ulg Niepodatkowych

Dział Ulg Niepodatkowych

  Drukuj
 
Adres

00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Email
Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Ulg Niepodatkowych, wchodzącego w skład Wydziału Obsługi Wierzytelności należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności Miasta o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie udzielania ulg, w których wartość należności przewyższa kwotę 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), w tym: 
  a) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym w szczególności    zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
  b) przygotowywanie projektów umów i oświadczeń woli wierzyciela;
 2. rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności m.st. Warszawy o charakterze publicznoprawnym (z wyjątkiem spraw wymienionych w pkt 3) na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych w sprawach, w których wartość należności przewyższa kwotę 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), w tym:
  a) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym w szczególności zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
  b) przygotowanie projektów decyzji;
 3. rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności Miasta z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy, w tym:
  a) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym w szczególności zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
  b) przygotowanie projektów decyzji;
 4. prowadzenie rejestru wniosków oraz decyzji, o których mowa w pkt 1-3;
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach, o których mowa w pkt 1, w których wartość należności przewyższa kwotę 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy);
 6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 7. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie liczby spraw, udzielonych ulg oraz wielkości ulg;
 8. opiniowanie projektów pełnomocnictw dotyczących udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych i publicznoprawnych należności Miasta.
 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 04-04-2017
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-08-2019
Liczba odwiedzin: 1073
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe