Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Komórki organizacyjne > Wydział Polityki Finansowej i Analiz (DR-4-AF) > Wydział Polityki Finansowej i Analiz

Wydział Polityki Finansowej i Analiz

  Drukuj
 
Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
naczelnik Paweł Kondraszewicz
tel.: 22 443 31 55, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 320
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Polityki Finansowej i Analiz należy w szczególności:

 1. organizowanie procesu oceny zdolności kredytowej Miasta we współpracy z międzynarodowymi agencjami ratingowymi;
 2. prognoza potrzeb pożyczkowych, kwoty długu, potencjalnych poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto oraz długu spółek zależnych od Miasta;
 3. monitorowanie sytuacji finansowej, długu bezpośredniego i pośredniego Miasta oraz podmiotów zależnych w zakresie wymaganym przez instytucje finansowe, krajowe i zagraniczne;
 4. opracowanie ocen i analiz w tym wariantowych źródeł finansowania długu Miasta;
 5. opracowywanie informacji analitycznych o sytuacji finansowej Miasta w standardach zgodnych z wymaganiami międzynarodowych instytucji finansowych i konsultingowych;
 6. ocena wpływu na zdolność kredytową Miasta wprowadzanych zmian prawnych i organizacyjnych;
 7. prognozowanie wybranych wielkości makroekonomicznych przy współpracy z Biurem Planowania Budżetowego;
 8. przygotowywanie planu i monitorowanie wydatków Biura;
 9. przygotowywanie ekspertyz ekonomiczno- finansowych;
 10. kontrola przestrzegania przez Miasto ustawowych limitów zadłużenia;
 11. opracowywanie polityki zarządzania płynnością finansową i zasad gospodarowania nadwyżkami finansowymi Miasta oraz współpraca z Wydziałem Płynności Finansowej przy opracowywaniu materiałów na Zespół ds. płynności finansowej;
 12. analiza ekonomiczna propozycji restrukturyzacji wierzytelności, w tym w ramach postępowań restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w zakresie należności przypadających Miastu;
 13. obsługa sekretariatu dyrektora.
 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 18-06-2007
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-08-2019
Liczba odwiedzin: 5310
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe