Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Komórki organizacyjne > Zespół Finansowania Rozwoju (DR-3-FR) > Zespół Finansowania Rozwoju

Zespół Finansowania Rozwoju

  Drukuj
 
Adres
00-056  Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
kierownik zespołu Irena Kionka
tel.: 22 443 31 54, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 329
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Finansowania Rozwoju należy w szczególności:

 1. analiza i koordynacja udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń;
 2. monitorowanie inwestycji Miasta, współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie ustalania źródeł sfinansowania zadań inwestycyjnych;
 3. udział w negocjacjach kontraktów finansowych dla zapewnienia optymalizacji źródeł finansowania oraz zastosowanie finansowania nie obciążającego bilansu Miasta;
 4. przygotowanie umów z międzynarodowymi instytucjami finansowymi;
 5. udział w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, oraz innych bezzwrotnych środków zagranicznych;
 6. przedstawianie na wniosek innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy opinii o planowanych transakcjach opartych na zaangażowaniu partnerów prywatnych w realizacje inwestycji oraz innych pozabudżetowych formach finansowania;
 7. określanie źródeł sfinansowania miejskich zadań inwestycyjnych we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju;
 8. przejęcie poręczonych przez Miasto zobowiązań kredytowych po przekształconych Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej;
 9. współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i biurami Urzędu w przygotowywaniu transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego (aspekt funkcjonalny) i innych transakcji związanych z udziałem finansowym Miasta;
 10. opracowanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych oraz udział w negocjacjach warunków finansowych umów zawieranych przez Miasto;
 11. dokonywanie operacji finansowych z tytułu umów poręczenia;
 12. koordynacja procesu udzielania gwarancji terminowej zapłaty za roboty budowlane.
 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 17-09-2007
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 23-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-08-2019
Liczba odwiedzin: 4472
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe