Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Komórki organizacyjne > Zespół Finansowania Rozwoju (DR-3-FR) > Zespół Finansowania Rozwoju

Zespół Finansowania Rozwoju

  Drukuj
 
Adres
00-056  Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
kierownik zespołu Irena Kionka
tel.: 22 443 31 54, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 329
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Finansowania Rozwoju należy w szczególności:

1.  analiza i koordynacja udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń;
2.  monitorowanie inwestycji Miasta, współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie ustalania źródeł sfinansowania zadań inwestycyjnych;
3.  udział w negocjacjach kontraktów finansowych dla zapewnienia optymalizacji źródeł finansowania oraz zastosowanie finansowania nie obciążającego bilansu Miasta;
4.  przygotowanie umów z międzynarodowymi instytucjami finansowymi;
5.  udział w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, oraz innych bezzwrotnych środków zagranicznych;
6.  przedstawianie na wniosek innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy opinii o planowanych transakcjach opartych na zaangażowaniu partnerów prywatnych w realizacje inwestycji oraz innych pozabudżetowych formach finansowania;
7.  określanie źródeł sfinansowania miejskich zadań inwestycyjnych we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju;
8.  przejęcie poręczonych przez Miasto zobowiązań kredytowych po przekształconych Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej;
9.  współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i biurami Urzędu w przygotowywaniu transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego (aspekt funkcjonalny) i innych transakcji związanych z udziałem finansowym Miasta;
10. opracowanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych oraz udział w negocjacjach warunków finansowych umów zawieranych przez Miasto;
11. dokonywanie operacji finansowych z tytułu umów poręczenia;
12. koordynacja procesu udzielania gwarancji terminowej zapłaty za roboty budowlane.

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 17-09-2007
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 13-02-2018
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 13-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2018
Liczba odwiedzin: 4087
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe