Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności > Komórki organizacyjne > Zespół Polityki Długu (DR-1-PD) > Zespół Polityki Długu

Zespół Polityki Długu

  Drukuj
 
Adres
00-056 Warszawa
ul. Kredytowa 3
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

Kierownictwo
kierownik zespołu Sławomir Solarz
tel.: 22 443 26 69, faks: 22 443 31 42, e-mail: Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
ul. Kredytowa 3, p. 316
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Polityki Długu należy w szczególności:

1.   opracowanie i aktualizacja polityki zarządzania długiem Miasta;
2.   optymalizacja źródeł i form finansowania długu Miasta z uwzględnieniem możliwości rynków finansowych;
3.   pozyskiwanie środków z rynków finansowych, w tym uczestniczenie w procesie emisji obligacji oraz innych transakcjach finansowych;
4.   w przypadku kontrasygnowania przez Skarbnika umów, określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów o szczegółowym sposobie klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, przygotowanie wstępnej zgody Biura;
5.   współpraca z bankami i instytucjami rynku finansowego i kapitałowego w zakresie realizacji polityki zadłużenia;
6.   współpraca z biurami Urzędu i instytucjami w zakresie finansowania Miasta, przedstawianie na wniosek innych jednostek organizacyjnych opinii o ryzyku wpływającym na wskaźniki zadłużenia;
7.   przygotowanie procedury wyboru banków i innych instytucji uczestniczących w procesie pozyskiwania finansowania;
8.   przygotowanie procesu emisji obligacji na rynku krajowym i zagranicznym;
9.   współpraca z jednostkami i biurami Miasta w przygotowywaniu transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego (aspekt prawno - regulacyjny) i innych transakcji związanych z udziałem finansowym Miasta;
10. przygotowanie założeń prowadzenia polityki zarządzania ryzykiem długu, płynności oraz wierzytelnościami m.st. Warszawy we współpracy z innymi wydziałami i zespołami;
11. przygotowanie założeń polityki poręczeń i gwarancji we współpracy z Zespołem Finansowania Rozwoju;
12. monitorowanie i kontrola ryzyk związanych z zadłużeniem pośrednim;
13. organizacja konferencji, seminariów oraz współpraca z zagranicą w zakresie działania Biura;
14. monitorowanie zmian prawnych, ocena ich wpływu na sytuację finansową Miasta.

Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 18-06-2007
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 13-02-2018
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 13-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2018
Liczba odwiedzin: 5619
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe