Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Arkadiusz Kamiński

Funkcja
dyrektor
Imię
Arkadiusz
Nazwisko
Kamiński
Adres
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
Numer pokoju
322
Telefon
22 443 31 40
Faks
22 443 31 42
E-mail
Sekretariat.BDiRW@um.warszawa.pl
Rys biograficzny

Wykształcenie: wyższe (SGPiS i UW), doktor nauk ekonomicznych.

Długoletni pracownik Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, gdzie dominującym przedmiotem były instrumenty finansowe i przedsiębiorstwa eksportujące.

Członek pierwszego składu Biura Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych.

W latach 1990-1994 attache ekonomiczny w Ambasadzie RP w Holandii.

Od 1995 r. doradca a następnie wicedyrektor w Departamencie Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

W latach 1998-2005 dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Od 2005 r. wiceprezes Bankowego Towarzystwa Kapitałowego spółki PKO BP S.A. zajmującej się działalnością private equity.

W latach 2007-2009 wicedyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m. st. Warszawy.

Współtwórca rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce oraz rozwiązań w zakresie zarządzania długiem.

Uczestnik szkoleń prowadzonych m. in. przez Ernst & Young, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Bank of England, Centrum Prywatyzacji (na doradcę inwestycyjnego).

Były członek rad nadzorczych Pomorskiego Banku Kredytowego, Budbanku, Banku PEKAO S.A., a ostatnio PKO BP S.A..

Autor kilkudziesięciu publikacji w prasie fachowej.

Zadania

 


Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2007-09-17
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2018-02-13
Zatwierdzający Nawrocki Bogdan (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 2018-02-13
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-02-13
Wersja standardowa