Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Miejskie Centrum Sieci i Danych

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Miejskie Centrum Sieci i Danych (CSD)

Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 33 00
Faks
22 443 33 02
Email
Sekretariat.MCSiD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Szymon Krupa
tel.: 22 443 33 00, e-mail: Sekretariat.MCSiD@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 3C
zastępca dyrektora Radosław Bojaczuk
tel.: 22 443 33 00, e-mail: Sekretariat.MCSiD@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 3C
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania  Miejskiego Centrum Sieci i Danych należy w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja we współpracy z Biurem Cyfryzacji Miasta planów rozwoju teleinformatyki w Urzędzie w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb oraz jego kompleksowej informatyzacji;
 2. koordynacja działań jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie infrastrukturalnych projektów miejskich;
 3. zapewnienie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania usług;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu;
 5. sprawowanie we współpracy z Biurem Cyfryzacji Miasta nadzoru merytorycznego nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach zapewnienia obsługi teleinformatycznej;
 6. planowanie i zakup sprzętu teleinformatycznego, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz oprogramowania użytkowego;
 7. zarządzanie zasobami teleinformatycznymi Urzędu;
 8. utrzymanie Centrum Wsparcia Użytkownika;
 9. ścisła współpraca z biurami, urzędami dzielnic oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w celu wypracowywania rozwiązań informatycznych wspierających ich pracę;
 10. wyznaczanie standardów teleinformatycznych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji;
 11. obsługa teletechniczna i nagłośnieniowa;
 12. administrowanie podstawowymi uprawnieniami w systemach informatycznych Urzędu;
 13. administrowanie certyfikatami podpisu elektronicznego w Urzędzie;
 14. zarządzanie usługami telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych pełni funkcję Architekta Bezpieczeństwa.


Wprowadził Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-08-30
Aktualizujący Dunicz Michał (Miejskie Centrum Sieci i Danych (CSD)) 2018-02-21
Zatwierdzający Bojaczuk Radosław (Miejskie Centrum Sieci i Danych (CSD)) 2018-02-21
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-02-21
Wersja standardowa