Kanał Wyżej
Miejskie Centrum Sieci i Danych (CSD)


Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2

Telefon
22 443 33 00

Faks
22 443 33 02

Email
Sekretariat.MCSiD@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Szymon Krupa
zastępca dyrektora Radosław Bojaczuk


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania  Miejskiego Centrum Sieci i Danych należy w szczególności:
opracowywanie i realizacja we współpracy z Biurem Cyfryzacji Miasta planów rozwoju teleinformatyki w Urzędzie w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb oraz jego kompleksowej informatyzacji; koordynacja działań jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie infrastrukturalnych projektów miejskich; zapewnienie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania usług; zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu; sprawowanie we współpracy z Biurem Cyfryzacji Miasta nadzoru merytorycznego nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach zapewnienia obsługi teleinformatycznej; planowanie i zakup sprzętu teleinformatycznego, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz oprogramowania użytkowego; zarządzanie zasobami teleinformatycznymi Urzędu; utrzymanie Centrum Wsparcia Użytkownika; ścisła współpraca z biurami, urzędami dzielnic oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w celu wypracowywania rozwiązań informatycznych wspierających ich pracę; wyznaczanie standardów teleinformatycznych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji; obsługa teletechniczna i nagłośnieniowa; administrowanie podstawowymi uprawnieniami w systemach informatycznych Urzędu; administrowanie certyfikatami podpisu elektronicznego w Urzędzie; zarządzanie usługami telefonii stacjonarnej i komórkowej.
Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych pełni funkcję Architekta Bezpieczeństwa.
Odnośniki
W skład Centrum wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych:
Wydział Bezpieczeństwa – CSD-WB;
Wydział Koordynacji Infrastrukturalnych Projektów Miejskich – CSD-WKIPM;
Wydział Organizacyjno-Finansowy – CSD-WOF;
Wydział Wsparcia Użytkownika – CSD-WWU;
Wydział Zarządzania Usługami – CSD-WZU;
Wydział Zarządzania Siecią – CSD-WZS;
Wydział Zarządzania Systemami IT – CSD-WZSIT;
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych – CSD-RP.
Załączniki
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Miejskiego Centrum Sieci i Danych.
Schemat organizacyjny Miejskiego Centrum Sieci i Danych.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Miejskie Centrum Sieci i Danych (CSD)

Wersja standardowa