Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Miejskie Centrum Sieci i Danych > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Miejskiego Centrum Sieci i Danych

Wewnętrzne komórki organizacyjne Miejskiego Centrum Sieci i Danych

  Drukuj
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (CSD-RP)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy w szczególności: opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów: zarządzeń Prezydenta, umów, umów ramowych, porozumień oraz innych dokumentów, dotyczących ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania Systemami IT (CSD-WZSIT)
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Systemami IT należy w szczególności: analiza potrzeb, projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów oraz środowisk: usługi katalogowej, infrastruktury klucza publicznego (PKI), poczty elektronicznej, bazodanowych, aplikacyjnych, webowych, w tym ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania Siecią (CSD-WZS)
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Siecią należy w szczególności: administrowanie publicznymi zasobami IP Urzędu oraz zapewnienie ciągłości dostępu do zasobów sieci Internet komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom miejskim; projektowanie, wdrażanie, ... [zobacz więcej]
Wydział Zarządzania Usługami (CSD-WZU)
Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Usługami należy w szczególności: prowadzenie bazy konfiguracji elementów IT; planowanie, administrowanie i nadzór nad usługami telefonii komórkowej Urzędu; administrowanie usługą podpisu elektronicznego; utrzymanie i rozwój systemu ... [zobacz więcej]
Wydział Wsparcia Użytkownika (CSD-WWU)
Do zakresu działania Wydziału Wsparcia Użytkownika należy w szczególności: zapewnienie ciągłości działania stanowisk komputerowych i urządzeń mobilnych użytkowników końcowych; przyjmowanie zgłoszeń serwisowych od użytkowników i bezpośrednie ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjno-Finansowy (CSD-WOF)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy w szczególności: zapewnienie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej Centrum; prowadzenie spraw kadrowych, we współpracy z komórką organizacyjną Urzędu właściwą w sprawach kadrowych; prowadzenie spraw ... [zobacz więcej]
Wydział Koordynacji Infrastrukturalnych Projektów Miejskich (CSD-WKIPM)
Do zakresu działania Wydziału Koordynacji Infrastrukturalnych Projektów Miejskich należy w szczególności: przygotowywanie, koordynowanie, nadzór i monitorowanie realizacji projektów infrastrukturalnych z zakresu działania Centrum, w tym: opracowywanie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień ... [zobacz więcej]
Wydział Bezpieczeństwa (CSD-WB)
Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa należy w szczególności: realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu; opracowywanie standardów i procedur w zakresie dostępu do zasobów sieci Urzędu i jednostek miejskich; opracowywanie, uzgadnianie i ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe