Kanał Wyżej
Centrum Obsługi Podatnika


Adres
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


Telefon
19115

Faks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Róża Joanna Gutkowska
zastępca dyrektora Zenon Kałaska
zastępca dyrektora Sylwia Rabantek
zastępca dyrektora Marta SobotaZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Centrum Obsługi Podatnika należy w szczególności:
prowadzenie spraw z zakresu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej, prowadzenie spraw z zakresu należności podatkowych, dla których organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego, a które stanowią dochody podatkowe budżetu m.st. Warszawy, rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminów zapłaty należności pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, prowadzenie księgowości podatkowej, prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent, kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych m.st. Warszawy, koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent, przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych.


Dodatkowe informacje
Wewnętrzne komórki organizacyjne Centrum Obsługi Podatnika:
I Wydział Podatków - COP-1 II Wydział Podatków - COP-2 III Wydział Podatków - COP-3 IV Wydział Podatków - COP-4 V Wydział Podatków - COP-5 VI Wydział Podatków - COP-6 VII Wydział Podatków - COP-7 VIII Wydział Podatków - COP-8 IX Wydział Podatków - COP-9 X Wydział Podatków - COP-10 XI Wydział Podatków - COP-11 Wydział Opłaty Skarbowej - COP-12 Wydział Ulg i Orzecznictwa Podatkowego - COP-13 Wydział Kontroli Podatkowej COP-14 Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Księgowości Podatkowej - COP-15 Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej - COP-16 Wydział Księgowości Podatkowej - COP-17 Wydział Windykacji Podatkowej - COP-18 I Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-19 II Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-20 III Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-21 IV Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-22 V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-23 VI Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-24 VII Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych oraz Ewidencji i Sprawozdawczości COP-25 Wydział Orzecznictwa Egzekucyjnego COP-26  Wydział Organizacyjno-Administracyjny COP-27 Wydział Efektywności i Jakości Pracy - COP-28 Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych COP-29

Odnośniki
Platforma ePuap
Załączniki
Wewnętrzny regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Dokumenty
Centrum Obsługi Podatnika

Wersja standardowa