Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Centrum Obsługi Podatnika

Centrum Obsługi Podatnika

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Telefon
519 066 098
514 603 566
509 647 711
22 325 91 41
22 325 91 42
22 443 99 91
22 443 09 00
22 443 09 01
Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Róża Joanna Gutkowska
tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02
ul. Obozowa 57, p. 5.09
zastępca dyrektora Zenon Kałaska
tel.: 22 443 09 00; 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02
ul. Obozowa 57, p. 5.07
zastępca dyrektora Sylwia Rabantek
tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02
ul. Obozowa 57, p. 5.08
zastępca dyrektora Marta Sobota
tel.: 22 443 09 00 22 443 09 01, faks: 22 443 09 02
ul. Obozowa 57, p. 5.06
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Centrum Obsługi Podatnika należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej,
 2. prowadzenie spraw z zakresu należności podatkowych, dla których organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego, a które stanowią dochody podatkowe budżetu m.st. Warszawy,
 3. rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminów zapłaty należności pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej,
 4. prowadzenie księgowości podatkowej,
 5. prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent,
 6. kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych m.st. Warszawy,
 8. koordynacja sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, dla której organem udzielającym jest Prezydent,
 9. przygotowywanie projektów uchwał okołobudżetowych.
Dodatkowe informacje

Wewnętrzne komórki organizacyjne Centrum Obsługi Podatnika:

 1. I Wydział Podatków - COP-1
 2. II Wydział Podatków - COP-2
 3. III Wydział Podatków - COP-3
 4. IV Wydział Podatków - COP-4
 5. V Wydział Podatków - COP-5
 6. VI Wydział Podatków - COP-6
 7. VII Wydział Podatków - COP-7
 8. VIII Wydział Podatków - COP-8
 9. IX Wydział Podatków - COP-9
 10. X Wydział Podatków - COP-10
 11. XI Wydział Podatków - COP-11
 12. Wydział Opłaty Skarbowej - COP-12
 13. Wydział Ulg i Orzecznictwa Podatkowego - COP-13
 14. Wydział Kontroli Podatkowej COP-14
 15. Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Księgowości Podatkowej - COP-15
 16. Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej - COP-16
 17. Wydział Księgowości Podatkowej - COP-17
 18. Wydział Windykacji Podatkowej - COP-18
 19. I Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-19
 20. II Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-20
 21. III Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-21
 22. IV Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-22
 23. V Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-23
 24. VI Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych COP-24
 25. VII Wydział Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych oraz Ewidencji i Sprawozdawczości COP-25
 26. Wydział Orzecznictwa Egzekucyjnego COP-26 
 27. Wydział Organizacyjno-Administracyjny COP-27
 28. Wydział Efektywności i Jakości Pracy - COP-28
 29. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych COP-29
Odnośniki

Platforma ePuap

 
 
Wprowadził Sebastian Osiecki 22-06-2007
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 15-02-2021
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 15-02-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-02-2021
Liczba odwiedzin: 287786
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe