Kanał Wyżej
IX Wydział Podatków - COP-9


Adres
ul. Obozowa 57
01-161 WarszawaFaks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.BPiE@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Karolina Tobiszewska-Kunderman


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania IX Wydziału Podatków należy w szczególności:
prowadzenie postępowań podatkowych w stosunku do podatników podatku od nieruchomości będących osobami fizycznymi posiadającymi nieruchomości na terenie Miasta, w tym: sprawdzanie poprawności złożonych informacji o nieruchomościach i obiektach  budowalnych, dokonywanie czynności sprawdzających, prowadzenie postępowań wyjaśniających, wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych, wzywanie podatników do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych, wszczynanie postępowań podatkowych, zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
przygotowywanie projektów postanowień, przygotowywanie projektów decyzji podatkowych mających na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego; prowadzenie rejestru korespondencji, rejestru decyzji, postanowień i wezwań, rejestru podatników, ewidencji podatkowej nieruchomości, dla podatku od nieruchomości; uzgadnianie przypisu i odpisu kwot podatkowych na kontach analitycznych poszczególnych podatników z wydziałami realizującymi zadania z zakresu księgowości podatkowej.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
IX Wydział Podatków - COP-9

Wersja standardowa