Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: V Wydział Podatków (COP-5)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


V Wydział Podatków - COP-5

Adres

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Małgorzata Biernacka
faks: 224430902, e-mail: mbiernacka@um.warszawa.pl
ul. Obozowa 57, p. 4.42
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania V Wydziału Podatków należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań podatkowych w stosunku do podatników podatku od nieruchomości będących osobami fizycznymi posiadającymi nieruchomości na terenie Miasta, w tym:
  • sprawdzanie poprawności złożonych informacji o nieruchomościach i obiektach  budowalnych,
  • dokonywanie czynności sprawdzających,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających,
  • wzywanie podatników do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych,
  • wzywanie podatników do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowalnych,
  • wszczynanie postępowań podatkowych,
  • zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
   przygotowywanie projektów postanowień,
  • przygotowywanie projektów decyzji podatkowych mających na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego;
 2. prowadzenie rejestru korespondencji, rejestru decyzji, postanowień i wezwań, rejestru podatników, ewidencji podatkowej nieruchomości, dla podatku od nieruchomości;
 3. uzgadnianie przypisu i odpisu kwot podatkowych na kontach analitycznych poszczególnych podatników z wydziałami realizującymi zadania z zakresu księgowości podatkowej.


Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 2019-09-25
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 2019-10-01
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 2019-10-01
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-10-02
Wersja standardowa