Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Wydziały > Wydział Efektywności i Jakości Pracy (COP-28) > Wydział Efektywności i Jakości Pracy - COP-28

Wydział Efektywności i Jakości Pracy - COP-28

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Efektywności i Jakości Pracy należy w szczególności:

 1. koordynowanie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością w zakresie dotyczącym Biura;
 2. wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem w zakresie dotyczącym Biura;
 3. koordynowanie spraw związanych z projektem Samokształcenie w Urzędzie w zakresie dotyczącym pracowników Biura;
 4. koordynowanie spraw związanych z różnymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Biura;
 5. badanie efektywności wykorzystania zasobów kadrowych w Biurze;
 6. projektowanie i wdrażanie rozwiązań optymalizujących procesy w ramach zadań realizowanych przez Biuro;
 7. przygotowywanie wniosków w sprawach naboru wewnętrznego i zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Biurze;
 8. opracowywanie i wdrażanie mechanizmów wspierających wzrost poziomu motywacji u pracowników Biura;
 9. opracowywanie odpowiedzi na wnioski w zakresie informacji publicznej będącej we właściwości Biura;
 10. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej będącej we właściwości Biura;
 11. aktualizowanie strony internetowej Miasta w części dotyczącej Biura;
 12. koordynowanie spraw dotyczących kart informacyjnych w części dotyczącej właściwości Biura;
 13. prowadzenie Intranetu dla Biura;
 14. udostępnianie pracownikom informacji o celach, planach i strategii rozwoju Biura;
 15. udostępnianie pracownikom informacji o wynikach pracy poszczególnych wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura;
 16. analiza realizowanych w Biurze spraw podatkowych, na podstawie których możliwe jest udzielanie pomocy publicznej z budżetu Miasta;
 17. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach podatkowych realizowanych w Biurze, na podstawie których możliwe jest udzielanie pomocy publicznej z budżetu Miasta;
 18. analiza realizowanych w Biurze spraw egzekucyjnych pod kątem pomocy publicznej;
 19. opracowywanie projektów programów pomocowych umożliwiających udzielanie pomocy publicznej w zakresie spraw podatkowych realizowanych w Biurze;
 20. przygotowywanie i przekazywanie do właściwego biura danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań z udzielonej w Mieście pomocy publicznej dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 21. przygotowywanie i przekazywanie do właściwego biura danych niezbędnych do opracowania wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zapłatę należności w kwocie przewyższającej 500 zł, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 22. sporządzanie projektów zaświadczeń o udzielonej w Biurze pomocy de minimis w odniesieniu do ulg udzielanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa;
 23. sporządzanie dla podatników Biura projektów zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w odniesieniu do wydatków dokonanych z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej.
 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 25-09-2019
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 01-10-2019
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 01-10-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-10-2019
Liczba odwiedzin: 2457

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe