Kanał Wyżej
Wydział Orzecznictwa Egzekucyjnego - COP-26


Adres
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


Telefon
22 443 09 37

Faks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Dariusz Urbanek


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Orzecznictwa Egzekucyjnego należy
w szczególności: 
rozpatrywanie wniosków, do których mają zastosowanie przepisy ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; sporządzanie projektów postanowień administracyjnych w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego; przekazywanie zażaleń na wydane w toku egzekucji administracyjnej postanowienia do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego; ustanawianie zastawu skarbowego na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych będących własnością podatnika oraz wchodzących w skład majątku wspólnego podatnika i jego małżonka; opracowywanie wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej i przesyłanie ich do właściwego sądu rejonowego.
<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Orzecznictwa Egzekucyjnego - COP-26

Wersja standardowa