Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Księgowości Podatkowej (COP-17)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Księgowości Podatkowej - COP-17

Adres

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Helena Leszczyńska
faks: 224430902, e-mail: hleszczynska@um.warszawa.pl
ul. Obozowa 57, p. 3.10
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Podatkowej należy
w szczególności:

 1. księgowanie wpłat na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 2. naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków, o których mowa w pkt 1, na poszczególnych kontach podatników;
 3. dekretowanie wyciągów bankowych i wprowadzanie danych do programu księgowego;
 4. uzgadnianie wyciągów bankowych;
 5. uzgadnianie sald na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 6. dokonywanie zwrotów nadpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 7. współpraca z podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w zakresie uzgadniania sald zaległości i nadpłat;
 8. współpraca z bankiem w zakresie prawidłowości dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, przelewów oraz zwrotów;
 9. wyjaśnianie mylnych wpłat;
 10. przygotowywanie projektów postanowień o zaliczeniu wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych;
 11. uzgadnianie rejestru udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, dla których Prezydent jest organem podatkowym.


Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 2019-09-25
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 2019-10-01
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 2019-10-01
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-10-02
Wersja standardowa