Kanał Wyżej
Wydział Księgowości Podatkowej - COP-17


Adres
ul. Obozowa 57
01-161 WarszawaFaks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Helena Leszczyńska


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Księgowości Podatkowej należy
w szczególności:
księgowanie wpłat na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych; naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków, o których mowa w pkt 1, na poszczególnych kontach podatników; dekretowanie wyciągów bankowych i wprowadzanie danych do programu księgowego; uzgadnianie wyciągów bankowych; uzgadnianie sald na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych; dokonywanie zwrotów nadpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych; współpraca z podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w zakresie uzgadniania sald zaległości i nadpłat; współpraca z bankiem w zakresie prawidłowości dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, przelewów oraz zwrotów; wyjaśnianie mylnych wpłat; przygotowywanie projektów postanowień o zaliczeniu wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych; uzgadnianie rejestru udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, dla których Prezydent jest organem podatkowym.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Księgowości Podatkowej - COP-17

Wersja standardowa