Kanał Wyżej
Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej -COP-16


Adres
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


Telefon
22 443 09 57

Faks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
naczelnik Renata Kalinowska


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej należy
w szczególności:
księgowanie wpłat na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych; naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków, o których mowa w pkt 1, na poszczególnych kontach podatników; dekretowanie wyciągów bankowych i wprowadzanie danych do programu księgowego; uzgadnianie wyciągów bankowych; uzgadnianie sald na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych; dokonywanie zwrotów nadpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych; współpraca z podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w zakresie uzgadniania sald zaległości i nadpłat; współpraca z bankiem w zakresie prawidłowości dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, przelewów oraz zwrotów; przekazywanie na konto dochodów Urzędu wpłat z tytułu pobranych kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej; uzgadnianie prawidłowości przekazywanych wierzycielom kwot z tytułu wyegzekwowanych należności pieniężnych; księgowanie wpłat z tytułu opłaty retencyjnej na kontach podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania; rozliczanie wpłat z tytułu opłaty retencyjnej z Wodami Polskimi; dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu opłaty retencyjnej; uzgadnianie kwot przypisu należności z tytułu opłaty retencyjnej z biurem zajmującym się naliczaniem tej opłaty; wyjaśnianie mylnych wpłat; przygotowywanie projektów postanowień o zaliczeniu wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty retencyjnej; uzgadnianie rejestru udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, dla których Prezydent jest organem podatkowym.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej -COP-16

Wersja standardowa