Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Wydziały > Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej (COP-16) > Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej -COP-16

Wydział Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej -COP-16

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Telefon
22 443 09 57
Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Renata Kalinowska
faks: 224430902, e-mail: rkalinowska@um.warszawa.pl
ul. Obozowa 57, p. 3.12
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Księgowości Podatkowej i Egzekucyjnej należy
w szczególności:

 1. księgowanie wpłat na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 2. naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków, o których mowa w pkt 1, na poszczególnych kontach podatników;
 3. dekretowanie wyciągów bankowych i wprowadzanie danych do programu księgowego;
 4. uzgadnianie wyciągów bankowych;
 5. uzgadnianie sald na poszczególnych kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 6. dokonywanie zwrotów nadpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych;
 7. współpraca z podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w zakresie uzgadniania sald zaległości i nadpłat;
 8. współpraca z bankiem w zakresie prawidłowości dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, przelewów oraz zwrotów;
 9. przekazywanie na konto dochodów Urzędu wpłat z tytułu pobranych kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej;
 10. uzgadnianie prawidłowości przekazywanych wierzycielom kwot z tytułu wyegzekwowanych należności pieniężnych;
 11. księgowanie wpłat z tytułu opłaty retencyjnej na kontach podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania;
 12. rozliczanie wpłat z tytułu opłaty retencyjnej z Wodami Polskimi;
 13. dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu opłaty retencyjnej;
 14. uzgadnianie kwot przypisu należności z tytułu opłaty retencyjnej z biurem zajmującym się naliczaniem tej opłaty;
 15. wyjaśnianie mylnych wpłat;
 16. przygotowywanie projektów postanowień o zaliczeniu wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty retencyjnej;
 17. uzgadnianie rejestru udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, dla których Prezydent jest organem podatkowym.
 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 17-04-2018
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 26-04-2021
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 26-04-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-04-2021
Liczba odwiedzin: 4253

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe