Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Wydziały > Wydział Kontroli Podatkowej (COP-14) > Wydział Kontroli Podatkowej - COP-14

Wydział Kontroli Podatkowej - COP-14

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Chojnowska
faks: 22 443 09 94, e-mail: kchojnowska@um.warszawa.pl
ul. Obozowa 57, p. 5.13
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Kontroli Podatkowej należy w szczególności

 1. kontrola podatników w zakresie stosowania zasady powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym, podatkiem leśnym i podatkiem od środków transportowych;
 2. weryfikacja zgłoszonych do opodatkowania gruntów i budynków związanych oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku:
  • od nieruchomości,
  • rolnego,
  • leśnego,
  • od środków transportowych;
 4. przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników w zakresie niezbędnym do ustalenia w prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatku:
  • od nieruchomości,
  • rolnego,
  • leśnego,
  • od środków transportowych;
 5. wykonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa;
 6. sporządzanie ustaleń pokontrolnych oraz odpowiedzi na wyjaśnienia i zastrzeżenia wnoszone do protokołów kontroli;
 7. przekazywanie protokołów i akt kontroli oraz dokumentów zebranych w toku czynności sprawdzających do Wydziału Ulg i Orzecznictwa Podatkowego;
 8. opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ujawnione w toku kontroli podatkowych;
 9. współpraca z innymi biurami oraz wydziałami Biura;
 10. prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli, upoważnień do kontroli, zawiadomień oraz innej korespondencji;
 11. sporządzanie informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli i wyników kontroli;
 12. sporządzanie planów kontroli na kolejny rok podatkowy.
Dodatkowe informacje

 

 
 
Wprowadził Sebastian Osiecki 10-07-2007
Aktualizujący Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 13-01-2022
Zatwierdzający Sobota Marta (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 14-01-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-01-2022
Liczba odwiedzin: 12505

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe