Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Obsługi Podatnika > Wydziały > Wydział Ulg i Orzecznictwa Podatkowego (COP-13) > Wydział Ulg i Orzecznictwa Podatkowego - COP-13

Wydział Ulg i Orzecznictwa Podatkowego - COP-13

  Drukuj
 
Adres

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

Faks
22 443 09 02
Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Krzysztof Borkowski
tel.: 0 22 443 09 47, e-mail: kborkowski@um.warszawa.pl
ul. Obozowa 57, p. 5.19
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ulg i Orzecznictwa Podatkowego należy
w szczególności:

 1. opracowywanie projektów pism, w których Prezydent działający jako organ podatkowy ustosunkowuje się do zarzutów podatników w złożonych odwołaniach od decyzji
  w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej oraz kierowanie ich wraz z aktami do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego;
 2. opracowywanie projektów pism, w których Prezydent działający jako organ podatkowy ustosunkowuje się do zarzutów podatników w złożonych zażaleniach na postanowienia
  w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej oraz kierowanie ich wraz z aktami do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego;
 3. sporządzanie na wniosek projektów pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, dla których Prezydent jest organem podatkowym;
 4. opracowywanie spraw w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej przekazywanych do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczących skarg złożonych przez podatników;
 5. rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminów zapłaty należności pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, w tym:
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
  • przygotowywanie projektów postanowień,
  • przygotowywanie projektów decyzji;
 6. prowadzenie rejestru wniosków, o których mowa w pkt 5;
 7. opiniowanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego płatnego w formie karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn, stanowiących dochód budżetu Miasta, a realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych, w tym:
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
  • przygotowywanie projektów postanowień;
 8. prowadzenie rejestru wniosków, o których mowa w pkt 7;
 9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie liczby spraw, udzielonych ulg oraz wielkości ulg, o których mowa w pkt 7;
 10. udzielanie pomocy organom podatkowym, których siedziba nie znajduje się na obszarze województwa mazowieckiego w prowadzeniu postępowań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
 11. prowadzenie rejestru korespondencji, rejestru decyzji, postanowień i wezwań, rejestru podatników, rejestru odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia, rejestru skarg złożonych przez podatników do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczących należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej, dla których Prezydent jest organem podatkowym;
 12. opracowywanie projektów uchwał okołobudżetowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, dla których Prezydent jest organem podatkowym;
 13. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych będącego następstwem przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Podatkowej Biura kontroli u podatnika, u którego stwierdzono nieprawidłowości w zgłoszonych podstawach opodatkowania w tym:         
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
  • przygotowywanie projektów postanowień,
  • przygotowywanie projektów decyzji;
 14. współpraca z Wydziałem Kontroli Podatkowej Biura w związku z kontrolą prowadzoną u podatników;
 15. prowadzenie postępowań podatkowych związanych z przeniesieniem odpowiedzialności na spadkobierców i na osoby trzecie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty skarbowej:
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego,
  • przygotowywanie projektów postanowień,
  • przygotowywanie projektów decyzji;
 16. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych dotyczące zagadnień związanych z zadaniami realizowanymi w Biurze.
 
 
Wprowadził Nowak Remigiusz (COP) (Centrum Obsługi Podatnika (COP)) 25-09-2019
Aktualizujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-10-2019
Zatwierdzający Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-10-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-10-2019
Liczba odwiedzin: 2943

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe