Kanał Wyżej
Wydział Opłaty Skarbowej - COP-12


Adres
ul. Obozowa 57
01-161 WarszawaFaks
22 443 09 02

Email
Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
Grażyna Szewczyk


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Opłaty Skarbowej należy w szczególności:
księgowanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej; prowadzenie postępowań w sprawie składanych wniosków o zwrot opłaty skarbowej (występowanie do organów o potwierdzenie zasadności zwrotu); przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zwrotu opłaty skarbowej; prowadzenie postępowań na podstawie informacji złożonych do Biura w sprawie braku uiszczenia opłaty skarbowej: wszczynanie postępowań, zbieranie i rozpatrywanie materiału dowodowego, przygotowywanie projektów postanowień, przygotowywanie projektów decyzji mających na celu określenie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej; wyjaśnianie mylnych wpłat; dokonywanie zwrotów opłaty skarbowej; sporządzanie przelewów; zgłaszanie należności z tytułu opłaty skarbowej podmiotów będących w upadłości do Wydziału Planowania, Sprawozdawczości i Księgowości Podatkowej; zawieranie umów z inkasentami opłaty skarbowej; rozliczanie inkasentów opłaty skarbowej; prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie opłaty skarbowej; przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących opłaty skarbowej.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Opłaty Skarbowej - COP-12

Wersja standardowa