Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Komunikacji Społecznej > Centrum Komunikacji Społecznej (CK)

Centrum Komunikacji Społecznej (CK)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 34 00
22 443 34 01
Faks
22 443 34 02
Email
Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Ewa Kolankiewicz
tel.: 22 443 34 00, 22 443 34 01, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 1.51
zastępca dyrektora Marta Dermańska
tel.: 22 443 34 00, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 1.51
p.o. zastępcy dyrektora Marta Widz
tel.: 22 443 34 00, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 1.51
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Centrum Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

 1. opracowywanie, inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów, programów i kampanii społecznych łączących zagadnienia z wielu dziedzin życia mieszkańców i integrujących wielokierunkowe działania Urzędu;
 2. (uchylony);
 3. planowanie, realizowanie, koordynowanie, monitorowanie i kontrolowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w m.st. Warszawa, poprzez:
  • opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami lub grupami (formalnymi lub nieformalnymi), stanowiącymi ich reprezentację, w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywanie ofert organizacji składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zastrzeżeniem zadań innych biur, wydziałów dla dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
  • opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie narzędzi dialogu i partycypacji społecznej, służących włączeniu mieszkańców w proces współdecydowania,
  • prowadzenie edukacji obywatelskiej,
  • opracowanie, upowszechnianie i wzmacnianie rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji oraz promujących równe traktowanie,
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie działania Centrum Komunikacji Społecznej w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw marketingu miasta;
 4. realizowanie projektów zlecanych przez Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Dyrektora Magistratu i Dyrektorów Koordynatorów;
 5. współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi, administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania zadań przez Centrum Komunikacji Społecznej;
 6. wspieranie realizacji zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Za zgodą Prezydenta Centrum Komunikacji Społecznej może przejąć do prowadzenia każdą sprawę związaną ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi inicjatywami obywatel

Dodatkowe informacje


Przy Centrum Komunikacji Społecznej działa:

 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania


Zobacz również:

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-01-2008
Aktualizujący Staniszewska Urszula (CK) (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 25-07-2022
Zatwierdzający Miecznikowska Katarzyna (CK) (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 25-07-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-07-2022
Liczba odwiedzin: 195269

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe