Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Komunikacji Społecznej > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Centrum Komunikacji Społecznej

Wewnętrzne komórki organizacyjne Centrum Komunikacji Społecznej

  Drukuj
 

Wydział Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami (CKS-KS)
Do zakresu działania Wydziału Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami należy w szczególności: współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie planowania i prowadzenia konsultacji społecznych, wsparcia w ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Interdyscyplinarnych (CKS-PI)
Do zakresu działania Wydziału Projektów Interdyscyplinarnych należy w szczególności: opracowywanie, inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów, programów i kampanii społecznych łączących zagadnienia z wielu dziedzin życia mieszkańców i integrujących ... [zobacz więcej]
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (CKS-WOP)
Do zakresu działania Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności: obsługa organizacyjna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym: planowanie i organizowanie współpracy z organizacjami ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjno-Finansowy (CKS-OF)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy w szczególności: obsługa kancelaryjno-organizacyjna dyrektora Centrum i zastępców dyrektora Centrum; prowadzenie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej Centrum, w tym: administrowanie systemem SignUM w zakresie Centrum, nadzór nad ... [zobacz więcej]
Wydział Budżetu Obywatelskiego (CKS-BO)
Do zakresu działania Wydziału Budżetu Obywatelskiego należy w szczególności: wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej w formie budżetu obywatelskiego; współpraca z biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie ... [zobacz więcej]
Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS-WWL)
Do zakresu działania Wydziału Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej należy w szczególności: wdrażanie i koordynowanie działań w zakresie wdrażania Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020; wdrażanie i koordynowanie działań w zakresie wzmacniania wspólnot ... [zobacz więcej]
Wydział Równego Traktowania (CKS-RT)
Do zakresu działania Wydziału Równego Traktowania należy w szczególności: koordynowanie działań biur, urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie wprowadzania zasad i rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji; przygotowywanie oraz przeprowadzanie ... [zobacz więcej]
Zespół Rozwoju Wolontariatu (CKS-RW)
Do zakresu działania Zespołu Rozwoju Wolontariatu należy w szczególności: opracowywanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w m.st. Warszawie oraz współpraca w tym zakresie z biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Realizacji Zadań Publicznych Zleconych Organizacjom Pozarządowym (CKS-KRZ)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowe Stanowiska Pracy ds. Kontroli Realizacji Zadań Publicznych Zleconych Organizacjom Pozarządowym należy w szczególności: weryfikacja sprawozdań z wykonania wydatków w ramach realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (CKS-RP)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych należy obsługa prawna Centrum, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Biura Prawnego, w tym w szczególności: udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji prawnych i wydawanie opinii prawnych na potrzeby Centrum; ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Młodzieży
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds  Młodzieży należy w szczególności: opracowanie, inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie działań, projektów i rozwiązań mających na celu podniesienie jakości życia młodzieży w Warszawie, ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe