Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Komunikacji Społecznej > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Centrum Komunikacji Społecznej

Wewnętrzne komórki organizacyjne Centrum Komunikacji Społecznej

  Drukuj
 

Wydział Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami (CKS-KS)
Do zakresu działania Wydziału Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami należy w szczególności: współpraca z biurami, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie planowania i prowadzenia konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach ... [zobacz więcej]
Wydział Projektów Interdyscyplinarnych (CKS-PI)
Do zakresu działania Wydziału Projektów Interdyscyplinarnych należy: opracowywanie, inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie interdyscyplinarnych projektów,  programów i kampanii społecznych; programowanie, koordynacja i wdrażanie Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla ... [zobacz więcej]
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (CKS-WOP)
Do zakresu działania Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności: obsługa organizacyjna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym: planowanie i organizowanie współpracy z organizacjami ... [zobacz więcej]
Wydział Organizacyjno-Finansowy (CKS-OF)
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy w szczególności: obsługa kancelaryjno-organizacyjna dyrektora i zastępców dyrektora Centrum; prowadzenie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej Centrum, w tym: administrowanie systemem SignUM w zakresie Centrum, czuwanie nad prawidłowym ... [zobacz więcej]
Zespół Budżetu Partycypacyjnego (CKS-BP)
Do zakresu działania Zespołu Budżetu Partycypacyjnego należy w szczególności: wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej w formie budżetu partycypacyjnego; współpraca z biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi i osobamiprawnymi m.st. Warszawy w zakresie planowania i ... [zobacz więcej]
Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS-WWL)
Do zakresu działania Zespołu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej należy w szczególności: wdrażanie i koordynacja działań w zakresie wdrażania Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020; wdrażanie i koordynacja działań w zakresie wzmacniania wspólnot ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Równego Traktowania (CKS-RT)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Równego Traktowania należy w szczególności: obsługa organizacyjna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania; koordynowanie działań biur, urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Rozwoju Wolontariatu (CKS-RW)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Rozwoju Wolontariatu należy w szczególności: opracowywanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w m.st. Warszawie oraz współpraca w tym zakresie z biurami, urzędami dzielnic, ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Realizacji Zadań Publicznych Zleconych Organizacjom Pozarządowym (CKS-KRZ)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowe Stanowiska Pracy ds. Kontroli Realizacji Zadań Publicznych Zleconych Organizacjom Pozarządowym należy w szczególności: weryfikacja sprawozdań z wykonania wydatków w ramach realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (CKS-RP)
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy obsługa prawna Centrum, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Biura Prawnego, w tym w szczególności: udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji prawnych i wydawanie opinii prawnych na potrzeby Centrum; ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe