Kanał Wyżej
Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS-WWL)


Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
p.2.54


Telefon
22 443 34 36

Faks
22 443 34 02

Email
Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
naczelnik Aleksandra Żórawska


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Wydziału Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej należy w szczególności:

wdrażanie i koordynowanie działań w zakresie wdrażania Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020;
wdrażanie i koordynowanie działań w zakresie wzmacniania wspólnot lokalnych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022;
wspieranie lokalnej aktywności, w szczególności działań wzmacniających dialog międzypokoleniowy, promowanie różnorodności i włączenie społeczne;
wzmacnianie i koordynowanie mechanizmu inicjatywy lokalnej;
prowadzenie miejskiej strony poświęconej inicjatywie lokalnej;
koordynowanie działań dotyczących inicjatywy lokalnej w urzędach dzielnic w tym współpraca z koordynatorami;
prowadzenie działań na rzecz wspólnoty sąsiedzkiej i integracji mieszkańców, w tym wspieranie tworzenia partnerstw lokalnych oraz innych form międzysektorowej współpracy;
wspieranie tworzenia i rozwoju miejsc aktywności lokalnej, w szczególności domów sąsiedzkich;
współpraca z instytucjami m.st. Warszawy na rzecz lokalnej aktywizacji obywatelskiej mieszkańców oraz wzmacniania procesów partycypacyjnych;
inicjowanie i współpraca przy organizacji szkoleń z zakresu Wydziału;
prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działań Wydziału uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw marketingu miasta;
przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Wydziału;
współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań Wydziału;
współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami gospodarczymi w zakresie zadań Wydziału.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS-WWL)

Wersja standardowa