Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Komunikacji Społecznej > Wydziały > Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS-WWL) > Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS-WWL)

Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS-WWL)

  Drukuj
 
Adres

00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
p.129

Telefon
22 443 34 36
Faks
22 443 34 02
Email
Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
kierownik zespołu Aleksandra Żórawska
tel.: 22 443 34 36, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 129
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej należy w szczególności:

 1. wdrażanie i koordynacja działań w zakresie wdrażania Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020;
 2. wdrażanie i koordynacja działań w zakresie wzmacniania wspólnot lokalnych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022;
 3. wspieranie lokalnej aktywności, w szczególności działań wzmacniających dialog międzypokoleniowy, promowanie różnorodności i włączenie społeczne;
 4. wzmacnianie i koordynacja mechanizmu inicjatywy lokalnej;
 5. prowadzenie miejskiej strony poświęconej inicjatywie lokalnej;
 6. koordynacja działań dotyczących inicjatywy lokalnej w urzędach dzielnic w tym współpraca z koordynatorami;
 7. prowadzenie działań na rzecz wspólnoty sąsiedzkiej i integracji mieszkańców, w tym wspieranie tworzenia partnerstw lokalnych oraz innych form międzysektorowej współpracy;
 8. wspieranie tworzenia i rozwoju miejsc aktywności lokalnej, w szczególności domów sąsiedzkich;
 9. współpraca z instytucjami m.st. Warszawy na rzecz lokalnej aktywizacji obywatelskiej mieszkańców oraz wzmacniania procesów partycypacyjnych;
 10. inicjowanie i współpraca przy organizacji szkoleń z zakresu Zespołu;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działań Zespołu w uzgodnieniu z Biurem Marketingu Miasta;
 12. przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Zespołu;
 13. współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań Zespołu;
 14. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami gospodarczymi w zakresie zadań Zespołu;
 15. prowadzenie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w m.st. Warszawie poprzez:
  • prowadzenie edukacji obywatelskiej i działań na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych, rad osiedli i innych form aktywności mieszkańców oraz realizacja projektów skierowanych do tych podmiotów,
  • wzmacnianie mechanizmów współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami lub grupami (formalnymi i nieformalnymi), stanowiącymi ich reprezentację oraz radami osiedli, w zakresie realizacji zadań publicznych.


 

 
 
Wprowadził Czubak Emma (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 07-10-2013
Aktualizujący Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 06-04-2018
Zatwierdzający Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 06-04-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-04-2018
Liczba odwiedzin: 5137
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe