Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Centrum Komunikacji Społecznej > Wydziały > Wydział Projektów Interdyscyplinarnych (CKS-PI) > Wydział Projektów Interdyscyplinarnych (CKS-PI)

Wydział Projektów Interdyscyplinarnych (CKS-PI)

  Drukuj
 
Adres

00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
pok. 108

Telefon
22 443 34 12
Faks
22 443 34 02
Email
Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek:  8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Marta Widz
tel.: 22 443 34 12, kom.: 510 206 152, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 108
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Projektów Interdyscyplinarnych należy:

 1. opracowywanie, inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie interdyscyplinarnych projektów,  programów i kampanii społecznych;
 2. programowanie, koordynacja i wdrażanie Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”;
 3. inicjowanie i współpraca przy organizacji szkoleń z zakresu zadań Wydziału;
 4. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działań Wydziału w uzgodnieniu z Biurem Marketingu Miasta;
 5. przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Wydziału;
 6. współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie  działań Wydziału;
 7. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami gospodarczymi w zakresie realizowanych zadań.


Dział Projektów

Do zakresu działania Działu Projektów, wchodzącego w skład Wydziału Projektów Interdyscyplinarnych,  należy w szczególności:

 1. opracowywanie, inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie interdyscyplinarnych projektów, programów i kampanii społecznych;
 2. powoływanie, koordynowanie i udział w pracach zespołów międzybiurowych,  o charakterze interdyscyplinarnym;
 3. wspieranie, opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie rozwiązań w zakresie współpracy Urzędu i sektora nauki rozumianego jako uczelnie, instytuty badawcze, samorządy studenckie i doktoranckie oraz osoby indywidualne posiadające status studenta, doktoranta lub stopień naukowy.


Dział Polityki Młodzieżowej

Do zakresu działania Działu Polityki Młodzieżowej, wchodzącego w skład Wydziału Projektów Interdyscyplinarnych, należy w szczególności:

 1. analiza potrzeb społecznych młodzieży i możliwości ich zaspokojenia;
 2. programowanie, koordynacja i wdrażanie Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”, w tym:
  • opracowywanie, inicjowanie, wdrażanie i monitorowanie interdyscyplinarnych projektów Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”,tworzenie przestrzeni do dialogu i prowadzenie dialogu Urzędu z młodzieżą,
  • wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, a także innych podmiotów przy inicjowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu projektów i rozwiązań w zakresie polityki młodzieżowej,
  • monitorowanie działań programowych i projektowych w zakresie polityki młodzieżowej, prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, a także innych podmiotach, w tym organizacjach pozarządowych,
  • przygotowywanie lub analiza opracowań, raportów i dokumentów, w zakresie polityki młodzieżowej i rozwoju dialogu Urzędu z młodzieżą;
 3. wsparcie i monitoring realizacji przez poszczególne biura, urzędy dzielnic   i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy ich zadań, wynikających z Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. z klimatem dla młodych 2016-2020”.
 
 
Wprowadził BZMW/dgodycka 31-03-2008
Aktualizujący Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 26-02-2018
Zatwierdzający Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 26-02-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-02-2018
Liczba odwiedzin: 12040
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe