Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Organizacyjno-Finansowy (CKS-OF)

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Organizacyjno-Finansowy (CKS-OF)

Adres
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 27
pok. 120
Telefon
22 443 34 30
Faks
22 443 34 02
Email
Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Miecznikowska
tel.: 22 443 34 30, faks: 22 443 34 02, e-mail: Sekretariat.CKS@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 27, p. 122
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjno-organizacyjna dyrektora i zastępców dyrektora Centrum;
 2. prowadzenie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej Centrum, w tym:
  • administrowanie systemem SignUM w zakresie Centrum,
  • czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
  • zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe niezbędne do wykonywania pracy;
 3. przygotowywanie projektów zmian wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Centrum;
 4. aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Centrum;
 5. koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka w Centrum;
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Centrum;
 7. koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej wpływających do Centrum;
 8. współpraca z komórką organizacyjną Urzędu właściwą w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych przez pracowników Centrum;
 9. prowadzenie spraw kadrowych, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Urzędu, w tym:
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Centrum,
  • zapewnienie właściwego prowadzenia spraw dotyczących zatrudnienia pracowników Centrum;
 10. współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu w zakresie spraw związanych ze szkoleniami;
 11. przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrum:
  • założeń stanowiących podstawę projektowania budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Centrum,
  • projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Centrum,
  • okresowych sprawozdań dotyczących wykorzystania środków finansowych przez Centrum,
  • zmian w budżecie m.st. Warszawy w części dotyczącej Centrum;
 12. nadzór nad realizacją budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Centrum;
 13. obsługa finansowa zadań Centrum, w tym:
  • weryfikowanie dokumentów finansowo-księgowych, w tym projektów umów, porozumień, zamówień, faktur i rachunków,
  • prowadzenie ewidencji zawieranych umów, porozumień i zamówień,
  • wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego SAP,
  • obsługa Centralnego Rejestru Umów oraz obsługa aplikacji „Płynność finansowa” w zakresie Centrum.


Wprowadził BZMW/dgodycka 2008-04-02
Aktualizujący Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 2018-02-26
Zatwierdzający Staniszewska Urszula (Centrum Komunikacji Społecznej (CK)) 2018-02-26
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-02-26
Wersja standardowa