Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zgodności > Biuro Zgodności

Biuro Zgodności

  Drukuj
 
Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 325 79 00
Faks
22 325 79 02
Email
Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Jacek Mąka
tel.: 22 325 79 00, faks: 22 325 79 02, e-mail: Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 233
zastępca dyrektora Krzysztof Łojek
tel.: 22 325 79 00, faks: 22 325 79 02, e-mail: Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 235
p.o. zastępcy dyrektora Mirosław Dłużniewski
tel.: 22 325 79 00, faks: 22 325 79 02, e-mail: Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 229
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Zgodności należy w szczególności:

 1. koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, w tym:
  • monitorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania działań związanych z realizacją procesu zarządzania ryzykiem przez biura, urzędy dzielnic, jednostki organizacyjne m.st. warszawy oraz jednostki sektora finansów publicznych nadzorowane przez Prezydenta, posiadające osobowość prawną i działające w oparciu odrębne przepisy,
  • diagnoza stanu i sposobu organizacji zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy oraz jednostkach sektora finansów publicznych nadzorowanych przez Prezydenta , posiadających osobowość prawną i działających w oparciu o odrębne przepisy;
 2. zapewnienie funkcjonowania systemu raportowania o ryzykach w m.st. Warszawie;
 3. prowadzenie:
  • Rejestru ryzyka strategicznego m.st. Warszawy,
  • Rejestru korzyści
 4. doskonalenie procesu przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji w m.st. Warszawie oraz zapewnienie kanału komunikacji do zgłaszania informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach w m.st. Warszawie;
 5. doskonalenie i nadzór nad realizacją Polityki antykorupcyjnej m.st. Warszawy;
 6. koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania Kodeksu etyki pracowników Urzędu i nadzór nad realizacją Procedury reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie;
 7. doskonalenie i nadzór nad systemem raportowania incydentów, w tym korupcyjnych oraz naruszeń standardów etycznych;
 8. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem i rejestracją oświadczeń:
  • majątkowych;
  • o prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • lustracyjnych;
 9. bieżąca współpraca z organami państwowymi w przypadku podejrzenia nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy;
 10. opiniowanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego pod względem zgodności z prawem;
 11. opracowanie zasad i zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje

W Biurze Zgodności działa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka, podlegli bezpośrednio Prezydentowi. Zakres działania i odpowiedzialności ww. Pełnomocników regulują odrębne zarządzenia Prezydenta.   

Zarządzenie 1232/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka

Zarządzenie nr 181/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej

Odnośniki

W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne, o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych:

 1. Wydział Etyki i Polityki Antykorupcyjnej - BZ-WE
 2. Wydział Bezpieczeństwa - BZ-WB
 3. Wydział Ryzyka - BZ-WZ
 4. Wydział Współpracy z Organami Państwa - BZ-WW 
 5. Zespół Analiz - BZ-ZA
 6. Zespół Dokumentacji Bezpieczeństwa IT BZ-WP
 7. Zespół Organizacyjny - BZ-ZO
 8. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej - BZ-OP
 
 
Wprowadził Macikowska Monika (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 03-02-2020
Aktualizujący Macikowska Monika (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 07-06-2022
Zatwierdzający Mąka Jacek (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 07-06-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-06-2022
Liczba odwiedzin: 21659

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe