Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zgodności > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Zgodności

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Zgodności

  Drukuj
 

Zespół Dokumentacji Bezpieczeństwa IT
Do zakresu działania Zespołu Dokumentacji Bezpieczeństwa IT należy w szczególności: 1) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywanej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu i jednostek m.st. Warszawy pod względem zgodności z ... [zobacz więcej]
Zespół Organizacyjny
Do zakresu działania Zespołu Organizacyjnego należy obsługa administracyjno-kancelaryjna Biura, w szczególności: 1) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących z Biura; 2) prowadzenie spisu spraw; 3) nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów w Biurze; ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Prawnej – z wyłączeniem spraw, które na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu należą do właściwości biura właściwego do spraw prawnych – należy w szczególności: ... [zobacz więcej]
Wydział Współpracy z Organami Państwa
Do zakresu działania Wydziału Współpracy z Organami Państwowymi należy w szczególności: 1) współpraca z organami państwowymi w przypadku podejrzenia nadużyć, w tym korupcji, w Urzędzie oraz w jednostkach m.st. Warszawy; 2) udział w trakcie czynności ... [zobacz więcej]
Zespół Analiz
Do zakresu działania Zespołu Analiz należy w szczególności: 1) obsługa organizacyjna i wsparcie merytoryczne dla zespołów przeprowadzających ocenę oraz weryfikację oświadczeń majątkowych i oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej pod kątem ... [zobacz więcej]
Wydział Bezpieczeństwa
Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa należy w szczególności: 1) opracowywanie we współpracy z biurem właściwym do spraw ochrony zasad podwyższonego bezpieczeństwa; 2) zapewnianie podwyższonego bezpieczeństwa; 3) wykonywanie zadań z zakresu ... [zobacz więcej]
Wydział Ryzyka
Do zakresu działania Wydziału Ryzyka należy w szczególności: 1) obsługa organizacyjna i wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka; 2) przygotowanie koncepcji rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, w tym zapewnienia spójności przyjętych ... [zobacz więcej]
Wydział Etyki i Polityki Antykorupcyjnej
Do zakresu działania Wydziału Etyki i Polityki Antykorupcyjnej należy w szczególności: 1) obsługa organizacyjna i wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. etyki i polityki antykorupcyjnej; 2) przygotowanie koncepcji rozwoju polityki antykorupcyjnej miasta stołecznego ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe