Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zgodności > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej (BZ-OP) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

  Drukuj
 
Telefon
22 325 79 00
Faks
22 325 79 02
Email
Sekretariat.BZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
8:00 - 16:00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Prawnej – z wyłączeniem spraw, które na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu należą do właściwości biura właściwego do spraw prawnych – należy w szczególności:


1) opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady m.st. Warszawy;

2) opiniowanie projektów decyzji administracyjnych, umów, pełnomocnictw i upoważnień;

3) współudział w opracowywaniu projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych;

4) sporządzanie opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Biuro;

5) udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

6) opracowywanie, we współpracy z pracownikami Biura, projektów zawiadomień do organów ścigania i innych właściwych organów oraz instytucji;

7) prowadzenie bieżących instruktaży w zakresie zmian stanu prawnego w obszarach działalności Urzędu dla pracowników Biura;

8) monitorowanie zmian przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania Biura i informowanie przedstawicieli kadry kierowniczej Biura o kierunkach i zmianach stanu prawnego w zakresie działania Biura;

9) uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach;

10) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi oraz w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę lub Policję – w zakresie działalności Biura;

11) sporządzanie korespondencji przedsądowej i w postępowaniu sądowym oraz składanie zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia bądź o umorzeniu postępowania przygotowawczego;

12) przygotowywanie zawiadomień do właściwych organów zewnętrznych w przypadku podejrzenia nadużycia, w tym korupcji.

 
 
Wprowadził Macikowska Monika (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 20-10-2020
Aktualizujący Macikowska Monika (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 24-11-2020
Zatwierdzający Mąka Jacek (BZ) (Biuro Zgodności (BZ)) 01-12-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-12-2020
Liczba odwiedzin: 96
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe