Kanał Wyżej
Biuro Strategii i Analiz (BS)


Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Telefon
22 325 79 50


Email
sekretariat.BSiA@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Strategii i Analiz należy w szczególności:
koordynowanie polityki rozwoju m.st. Warszawy, w tym: zarządzanie strategią rozwoju m.st. Warszawy, w tym: przygotowanie, aktualizacja, wdrażanie, monitoring i ewaluacja oraz komunikowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy, prowadzenie działań na rzecz upowszechniania idei zarządzania strategicznego rozwojem oraz zapewnienia wysokiej jakości dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, budowanie i rozwijanie sieci współpracy oraz międzysektorowych partnerstw wspierających realizację strategii rozwoju m.st. Warszawy, tworzenie warunków organizacyjnych dla sprawnego zarządzania polityką rozwoju m.st. Warszawy, w tym zapewnienie narzędzi i procedur, prowadzenie działań m.st. Warszawy w zakresie krajowej polityki miejskiej, a także dokumentów programujących rozwój szczebla ponadlokalnego, regionalnego, krajowego i unijnego oraz regulacji prawnych związanych ze strategicznym zarządzaniem rozwojem, prowadzenie sekretariatu strategii rozwoju m.st. Warszawy; prowadzenie działań informacyjnych. koordynacja i nadzór nad badaniami realizowanymi lub zamawianymi przez Urząd. przygotowywanie i realizacja badań wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy. sporządzanie analiz społecznych dotyczących m.st. Warszawy oraz koordynacja analiz społecznych zamawianych przez biura.


Dodatkowe informacje
Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Strategii i Analiz:
Wydział Strategii Rozwoju Miasta (BS-SRM) Wydział Badań i Analiz (BS-BA) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Finansowych (BS-OF) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (BS-RP)

Odnośniki
Ewidencje i rejestry prowadzone w Biurze Strategii i AnalizZałączniki
regulamin organizacyjny Biura Strategii i Analiz


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Dokumenty
Biuro Strategii i Analiz (BS)

Wersja standardowa