Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Strategii i Analiz > Biuro Strategii i Analiz (BS)

Biuro Strategii i Analiz (BS)

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 325 79 50
Email
sekretariat.BSiA@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Olaf Osica
tel.: 22 325 79 50, e-mail: sekretariat.BSiA@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.23
zastępca dyrektora Paulina Nowicka-Karpińska
tel.: 22 325 79 50, e-mail: sekretariat.BSiA@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.44
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Strategii i Analiz należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań m.s.t Warszawy w zakresie polityki rozwoju, prowadzonej przez m.st. Warszawę na szczeblu lokalnym;
 2. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie procesu opracowywania i aktualizowania strategii rozwoju m.st. Warszawy;
 3. monitorowanie realizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy;
 4. ewaluacja strategii rozwoju m.st. Warszawy;
 5. prowadzenie działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy;
 6. wspieranie realizacji strategii rozwoju m.st. Warszawy;
 7. upowszechnianie wiedzy na temat zarządzania strategicznego, strategii rozwoju m.st. Warszawy;
 8. współpraca z biurami, dzielnicami, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami;
 9. zapewnienie spójności polityki rozwoju miasta z dokumentami programującymi rozwój szczebla regionalnego, krajowego, i unijnego;
 10. udział w pracach nad regionalnymi, krajowymi i unijnymi politykami oraz regulacjami prawnymi związanymi ze strategicznym zarządzaniem rozwojem;
 11. monitorowanie zmian w zakresie regionalnych, krajowych i unijnych polityk oraz regulacji prawnych zawiązanych ze strategicznym zarządzaniem rozwojem;
 12. koordynowanie i udział w spotkaniach w ramach organizacji międzynarodowych związanych ze współpracą m.st. Warszawy w zakresie zadań należących do właściwości Biura;
 13. diagnoza potrzeb badawczych biur Urzędu;
 14. koordynowanie i nadzorowanie badań społecznych i marketingowych realizowanych lub zamawianych przez Urząd;
 15. przygotowanie i przeprowadzanie badań społecznych i marketingowych wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy, w tym współpraca z innymi biurami oraz urzędami dzielnic w zakresie realizacji badań;
 16. analizowanie danych z badań społecznych i marketingowych zrealizowanych przez Urząd;
 17. przygotowywanie publikacji, w tym raportu o stanie gminy;
 18. koordynowanie procesu zlecania analiz społeczno-gospodarczych oraz ewaluacji przez biura;
 19. przygotowywanie i udostępnianie planu wykonania analiz społeczno-gospodarczych przygotowanych lub zlecanych przez Urząd;
 20. budowanie sieci współpracy w Urzędzie w zakresie przygotowywania analiz społeczno-gospodarczych;
 21. koordynowanie współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz regionalnymi urzędami statystycznymi;
 22. udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz regionalnych urzędów statystycznych;
 23. koordynowanie współpracy Urzędu i sektora nauki rozumianego jako uczelnie, instytuty badawcze, samorządy studenckie i doktoranckie;
 24. realizowanie inicjatyw na rzecz zapewnienia dostępu do wyników badań naukowych dotyczących m.st. Warszawy.
Dodatkowe informacje

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Strategii i Analiz:

 • Wydział Strategii Rozwoju Miasta (BS-SRM)
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Badań Społecznych i Marketingowych (BS-BSM)
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Finansowych (BS-OF)
 • Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (BS-RP)
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Analiz i Pozyskiwania Danych (BS-APD)
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Nauką (BS-WN)
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-02-2021
Aktualizujący Barańczuk Ewelina (BS) (Biuro Strategii i Analiz (BS)) 16-08-2022
Zatwierdzający Osica Olaf (BS) (Biuro Strategii i Analiz (BS)) 17-08-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-08-2022
Liczba odwiedzin: 13210

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe