Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Komórki organizacyjne > Zespół Koordynacji i Nadzoru (BM-ZKN) > Zespół Koordynacji i Nadzoru

Zespół Koordynacji i Nadzoru

  Drukuj
 
Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 95 15
Faks
22 443 20 02
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik Katarzyna Makowska
tel.: 22 443 95 17, faks: 22 443 20 02, e-mail: kmakowska@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 19
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Koordynacji i Nadzoru, należy w szczególności:

 1. inicjowanie oraz ocena wykonywanych przez dzielnice analiz i sprawozdań z zakresu realizacji powierzonych zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami;
 2. koordynacja i monitoring spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej z zakresu działania Biura, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Prezydenta;
 3. koordynacja i monitoring spraw związanych ze skargami na działanie Biura zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy;
 4. koordynacja i monitoring udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych w sprawach z zakresu działania Biura;
 5. opracowywanie projektów zasad i procedur dotyczących gospodarowania nieruchomościami;
 6. opiniowanie, koordynacja oraz wdrażanie procedur i zasad gospodarowania nieruchomościami;
 7. opracowywanie i aktualizacja kart informacyjnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
 8. realizacja zadań z obszaru zarządzania ryzykiem o których mowa w zarządzeniach  Prezydenta m.st. Warszawy;
 9. realizacja zadań wynikających z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie m.st. Warszawy;
 10. wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w zakresie Biura;
 11. przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
 12. opiniowanie uchwał zarządów dzielnic pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności zgodnie z właściwością Biura;
 13. uzgadnianie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych urzędów dzielnic;
 14. prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłaszanych skarg i wniosków na działanie jednostek nadzorowanych: Zarządu Mienia m.st. Warszawy i Zarządu Mienia Skarbu Państwa;
 15. nadzór nad realizacją przez Biuro i jednostki nadzorowane - Zarząd Mienia m.st. Warszawy i Zarząd Mienia Skarbu Państwa zaleceń pokontrolnych przekazanych w szczególności przez Biuro Kontroli Urzędu i Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu, oraz  kontroli zewnętrznych;
 16. prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w Biurze;
 17. wykonywaniem zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Zarządem Mienia m.st. Warszawy i Zarządu Mienia Skarbu Państwa;
 18. prowadzeniem kontroli bieżącej działalności Zarządu Mienia m.st. Warszawy i Zarządu Mienia Skarbu Państwa.
 
 
Wprowadził Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 14-12-2017
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 26-09-2019
Zatwierdzający Szewczyk Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 26-09-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-09-2019
Liczba odwiedzin: 834
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe