Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Komórki organizacyjne > Wydział Wywłaszczeń i Odszkodowań (BM-WWO) > Dział Odszkodowań za Nowe Inwestycje Drogowe (BM-WWO-DO) > Dział Odszkodowań za Nowe Inwestycje Drogowe

Dział Odszkodowań za Nowe Inwestycje Drogowe

  Drukuj
 
Adres

00-694 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Telefon
22 443 21 43
Faks
22 443 21 99
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik Alfreda Majek
tel.: 22 443 20 55, faks: 22 443 21 99, e-mail: amajek@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 12
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Odszkodowań za Nowe Inwestycje Drogowe, wchodzącego w skład Wydziału Wywłaszczeń i Odszkodowań należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

  1. ustalaniem odszkodowań w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z późn. zm.);
  2. prowadzeniem postępowań dotyczących egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach dróg powiatowych, w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) będących w zakresie działania Biura;
  3. rozpatrywaniem wniosków o zrzeczenie się przez Skarb Państwa przysługujących mu odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, w tym opracowywanie projektów oświadczeń wydawanych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  4. ograniczeniem praw korzystania z nieruchomości i ustaleniem odszkodowania za te ograniczenia;
  5. czasowym zajęciem i udostępnianiem nieruchomości oraz ustaleniem odszkodowania z tego tytułu;
  6. zezwalaniem na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i ustaleniem odszkodowania z tego tytułu.
 
 
Wprowadził Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 14-12-2017
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-05-2020
Zatwierdzający Szewczyk Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-05-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2020
Liczba odwiedzin: 932
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe