Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Komórki organizacyjne > Wydział Ochrony Mienia (BM-WO) > Wydział Ochrony Mienia

Wydział Ochrony Mienia

  Drukuj
 
Adres

00-694 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Telefon
22 443 95 14
Faks
22 443 20 02
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Kamila Dąbrowska
tel.: 22 443 20 28, faks: 22 443 20 02, e-mail: K.Dabrowska@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 29
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Mienia należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa i m.st. Warszawy:

 1. analiza możliwości prawnych ochrony interesów Skarbu Państwa i m.st. Warszawy w postępowaniach prowadzonych przed sądami i organami wyższego szczebla wydającymi rozstrzygnięcia dla Skarbu Państwa i m.st. Warszawy w przedmiocie prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa i m.st. Warszawa;
 2. kontrola stanu władania gruntami Skarbu Państwa i m.st. Warszawy w oparciu o dostępne serwisy mapowe oraz weryfikację w terenie;
 3. inicjowanie postępowań sądowych o wydanie nieruchomości;
 4. egzekwowanie zaległych opłat należnych Skarbowi Państwa i m.st. Warszawa za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 5. weryfikacja, w oparciu o ewidencję gruntów i budynków i we współpracy z Biurem Geodezji i Katastru, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i możliwości ich regulacji na rzecz Skarbu Państwa i m.st. Warszawy (np. zasiedzenie, spadki wakujące, dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich, Kodeks Napoleona);
 6. kontrola podstaw władania nieruchomościami Skarbu Państwa i m.st. Warszawy przez następców prawnych byłych przedsiębiorstw państwowych oraz inicjowanie postępowań sądowych mających na celu przerwanie biegu zasiedzenia;
 7. udział w postępowaniach administracyjnych oraz składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej w związku ustawą z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. poz. 65);
 8. prowadzenie systemu informatycznego mającego na celu ujednolicenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i m.st. Warszawy;
 9. sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz przedkładanie jej wojewodzie - celem akceptacji - co najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego zgodnie z dyspozycją art. 23 ustawy;
 10. przygotowywanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa dla Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z dyspozycją art. 23 ustawy;
 11. kształtowanie jednolitej polityki ochrony mienia pomiędzy jednostkami zarządzającymi mieniem m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, z uwzględnieniem nieruchomości niezagospodarowanych;
 12. powierzanie nieruchomości w zarząd i administrowanie jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy.
Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Król Katarzyna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 23-03-2017
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 17-12-2018
Zatwierdzający Szewczyk Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 17-12-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-12-2018
Liczba odwiedzin: 1176
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe