Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Komórki organizacyjne > Wydział Mienia Skarbu Państwa (BM-WMSP) > Dział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa (BM-WMSP-DG) > Dział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Dział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

  Drukuj
 
Adres

00-694 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Telefon
22 443 20 29
Faks
22 443 20 02
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
Anna Pokojska
tel.: 22 443 20 15, e-mail: apokojska@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 54
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa, wchodzącego w skład Wydziału Mienia Skarbu Państwa, należy w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań dotyczących darowizn i zamian nieruchomości na cele publiczne;
  2. wskazywanie, zgodnie z art. 52 ustawy na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego, nieruchomości, które mogą być przekazane na wyposażenie tworzonej państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej;
  3. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokumentacji nieruchomości, które maja być przeznaczone na rzecz podmiotów wymienionych w art. 60 ust. 1 ustawy;
  4. współpraca z ministrem właściwym do spraw zagranicznych w zakresie zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych;
  5. prowadzenie postępowań dotyczących ustanawiania lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w trybie przepisów ustawy;
  6. prowadzenie spraw dotyczących cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wobec byłych właścicieli z tytułu zbycia nieruchomości objętych roszczeniami;
  7. składanie deklaracji podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości powierzonych w zarząd i administrowanie Zarządu Mienia Skarbu Państwa;
  8. prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.).
 
 
Wprowadził Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-12-2017
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 26-09-2019
Zatwierdzający Szewczyk Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 26-09-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-09-2019
Liczba odwiedzin: 962
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe