Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Komórki organizacyjne > Wydział Mienia Skarbu Państwa (BM-WMSP) > Dział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa (BM-WMSP-DG) > Dział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Dział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

  Drukuj
 
Adres

00-694 Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
Telefon
22 443 20 29
Faks
22 443 20 02
Email
Sekretariat.BM@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
Anna Pokojska
tel.: 22 443 20 15, e-mail: apokojska@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 54
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Działu Regulacji Stanów Prawnych Mienia Skarbu Państwa, wchodzącego w skład Wydziału Mienia Skarbu Państwa należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości nabytych do zasobu Skarbu Państwa w drodze spadkobrania, zasiedzenia oraz ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych;
 2. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231, z późn. zm.);
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) w zakresie wykupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, w stosunku do których ograniczone zostały możliwości dotychczasowego korzystania;
 4. regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne krajowe, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, zgodnie z art. 73 pwurap;
 5. prowadzenie spraw wynikających z dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3,  poz. 13, z późn. zm.) oraz dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 39, poz. 233, z późn. zm.);
 6. prowadzenie spraw wynikających z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78, z późn. zm.);
 7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703);
 8. prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej;
 9. przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
 10. przekazywanie nieodpłatnie Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, a przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 11. prowadzenie postępowań o przyznanie prawa własności nieruchomości na podstawie art. 118 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174);
 12. prowadzenie postępowań dotyczących przeniesienia własności nieruchomości na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53, z późn. zm.);
 13. prowadzenie spraw scalania i wymiany gruntów w trybie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908, z późn. zm.);
 14. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Skarb Państwa mienia podmiotów, które podlegając wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie złożyły do 31 grudnia 2015 r. wniosku o wpis do tego rejestru i mienia podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego;
 15. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością Skarbu Państwa określoną w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500).
 
 
Wprowadził Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-12-2017
Aktualizujący Warpechowska Jolanta (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-05-2020
Zatwierdzający Szewczyk Anna (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 13-05-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2020
Liczba odwiedzin: 1397
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe