Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  Drukuj
 

Wewnętrzny wykaz pełnomocnictw i upoważnień udzielonych pracownikom Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Prowadzony jest w Zespole Organizacji i Finansów Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U.2019.1429- j.t. Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2021
rejestr zamówień o wartości poniżej 30000 Euro
Prowadzony jest w Zespole Organizacji i Finansów Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016.1764 ze zm.). Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2021
ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych/gruntów położonych poza granicami m.st. Warszawy
Prowadzony jest w Zespole Organizacji i Finansów Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016.1764 ze zm.). Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2021

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe